om oss

Spillfree er et aquatech-selskap fra Trondheim som har som formål å forhindre matsvinn og øke tilvekst.

Vår historie

Spillfree ble stiftet i 2016 av gründer og tidligere driftsleder samt fôrkoordinator Vidar Myhre, som har over 20 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Formålet var å lage software for optimalisering av fôring og forbedre utnyttelsen av fiskens tilvekstpotensial. 

AquaAnalytics ble stiftet i 2016 av veterinær og Dr. Arnfinn Aunsmo. Han har en PhD innen fiskehelse, tidligere vært produksjonsdirektør og over 25 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Hans formål var å lage software for biologisk optimalisering.

I 2018 fusjonerte Spillfree og AquaAnalytics og ble til ett selskap. 

Om oss

Spillfree er et teknologiselskap innen oppdrettsnæringen som har som formål å forhindre matsvinn og øke tilvekst i oppdrettsmerdene. Et stadig tilbakevendende tema har vært om man har fôret riktig og utnyttet fiskens tilvekstpotensial. Samtidig har det vært utfordrende å synliggjøre konsekvenser av valg innen biologi og fiskehelse. Med utgangspunkt i disse problemstillingene, utvikler og leverer vi praktisk beslutningstøtte og verktøy for biologisk optimalisering.

Med kjernekompetanse på biologisk optimalisering og spesielt fôring, ligger vårt fokus på bevisstgjøring, forbedring og verdiskaping i oppdrettsnæringen. Sammen, ønsker vi å gjøre lakseoppdrett mer effektivt, bærekraftig og miljøvennlig.  

Vår målsetting

Verdiskapning innen fiskeoppdrett er i hovedsak knyttet til biologi. Man er ofte nødt til å ta beslutninger som har stor innvirkning på verdiskapningen. Dette kan være slaktetidspunkt, smoltstørrelse, utstyrskapasitet, fiskehelse, vaksiner, fôr med mer. Ofte må man støtte seg til tidligere erfaringer eller antatt beste praksis. Vi ønsker å synliggjøre biologiske og økonomiske konsekvenser av valg. Våre produkter og tjenester skal bevisstgjøre de valg som kan ha stor innvirkning på verdiskapningen.

Derfor er vårt mål å være en ledende leverandør på beslutningsstøtte knyttet til biologisk optimalisering.

 Vårt team

Flere av våre medarbeidere har lang praktisk fartstid fra oppdrettsnæringen, noen over 20 år. Vårt team er bygget på biologisk og teknologisk erfaring, samt høy grad av akademisk kunnskap. At vårt team er fostret på dette samspillet gjør at vi forstår hvilke utfordringer og behov kundene står ovenfor. 

Vidar Myhre

Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

 

Magnar Olsen

Magnar Olsen

IT

+47 90 73 51 86
magnar.olsen@spillfree.no

 

Tarique Mahmud

Tarique Mahmud

FoU

+47 94 89 60 86
tarique.mahmud@spillfree.no

 

Øyvind Olausen

Øyvind Olausen

Leder leveranse

+47 90 85 14 26
oyvind.olausen@spillfree.no

 

Sigrid Venås

Sigrid Venås

Analytiker/Prosjektleder

+47 92 40 07 78
sigrid.venas@spillfree.no

 

Geir Tjørhom

Geir Tjørhom

IT

Paul Steinar Valle

Paul Steinar Valle

FoU-leder

+47 93 40 96 26
paul.s.valle@spillfree.no

 

Thomas A. Hansen

Thomas A. Hansen

Markedssjef

+47 90 26 82 11
thomas.hansen@spillfree.no

 

Markus Randa

Markus Randa

IT

+47 94 89 60 86
markus.randa@spillfree.no

 

Jonas Feragen

Jonas Feragen

IT-ansvarlig

Victoria Moe

Victoria Moe

Analytiker

+47 92 31 46 60
victoria.moe@spillfree.no

 

Oda Andreassen

Oda Andreassen

Analytiker trainee

+47 41 85 49 71
oda.andreassen@spillfree.no

 

Arnfinn Aunsmo

Arnfinn Aunsmo

FoU

Eirik Hauge

Eirik Hauge

Analytiker

+47 97 07 20 97
eirik.hauge@spillfree.no