Vår historie

Spillfree ble etablert i 2016 av gründer Vidar Myhre i teknologihovedstaden Trondheim. Myhre har over 20 års erfaring fra akvakulturnæringen, og har hatt lederstillinger hos Marine Harvest, Nutreco og AstraZeneca. Myhre har lidenskap for fôring, og så et stort potensiale for økt produksjon og verdiskaping hos oppdrettere gjennom økt tilvekst og redusert fôrspill. Denne innsikten var grunnlaget for dagens Spillfree.

Aqua Analytics, som ble etablert i 2016 av veterinær Arnfinn Aunsmo, hadde som mål å utvikle og tilby beslutningsstøtte for biologisk optimalisering. Aqua Analytics ble i 2018 slått sammen med Spillfree.

Spillfree gruppebilde

Om selskapet

Spillfree er en ledende teknologi- og kunnskapsleverandør. Vi utvikler og leverer operativ beslutningsstøtte for biologisk optimalisering til både oppdrettere og leverandører. Et stadig tilbakevendende spørsmål er om man fôrer riktig og utnytter fiskens tilvekstpotensial til fulle – dette spørsmålet hjelper vi til å besvare.

Samtidig er det utfordrende å kartlegge konsekvenser av valg innen biologi og fiskehelse. Derfor har vi som mål å optimalisere produksjon og biologi, gjennom lisensbaserte beslutningsstøtteverktøy og kompetanseutvikling.

Vår kjernekompetanse er biologisk optimalisering, spesielt fôring. Vårt fokus er bevisstgjøring, forbedring og verdiskaping i oppdrettsnæringen. Sammen med kundene vil vi gjøre bransjen mer effektiv, bærekraftig og miljøvennlig.

Vår kjernekompetanse er biologisk optimalisering, spesielt fôring. Vårt fokus er bevisstgjøring, forbedring og verdiskaping i oppdrettsnæringen. Sammen med kundene vil vi gjøre bransjen mer effektiv, bærekraftig og miljøvennlig.

Fôkus på fôring - med fôreren i fokus

Fôkus på fôring - med fôreren i fokus

Verdiskapning innen fiskeoppdrett er i knyttet til biologi. Man må ta beslutninger om slaktetidspunkt, smoltstørrelse, utstyrskapasitet, fiskehelse, vaksiner, fôr – beslutninger som har stor innvirkning på verdiskapningen. Ofte må man støtte seg til tidligere erfaringer eller antatt beste praksis.
Foringsoperatør
For oss er det essensielt at samarbeidet med både fôrer og ledelse er godt. Dette legger til rette for tett oppfølging som gir bedre resultater og verdiskaping. Å være tett på driften gir også muligheter til lokale og regelmessige forbedringer, skreddersydd til kunden. Vår metode gir motivasjon, kvalitet og læring til alle involverte.