Verktøy for strategisk beslutningsstøtte

Aquatools

Aquatools er et strategisk beslutningsverktøy for biologisk optimalisering. Basert på avanserte modeller kan brukeren få rask innsikt i effektene av biologiske og økonomiske endringer.

 Aquatools modellerer effekter av endring med utgangspunkt i biologi. Brukeren kan i løpet av kort tid få innblikk i biologiske og økonomiske konsekvenser, og dermed oppnå økt produksjon, økt lønnsomhet, økt fiskevelferd og økt bærekraft gjennom biologisk optimalisering. 

Aquatools visualiserer og gir brukeren biologiske og økonomiske nøkkeltall. Verktøyet bruker en fleksibel modell som muliggjør endringer basert på kundeønsker. Derfor er det også viktig for oss med tett oppfølging av kundene, som har en viktig funksjon i utviklingen av ulike modeller i Aquatools. 

Nysgjerrig på å høre mer? Ta kontakt med oss for mer informasjon eller en mer utfyllende presentasjon.

aquatools 2.0

Vi søker pilotkunder til ny versjon, som inkluderer følgende modeller:

  • Genetics
  • Optimization
  • Cost of Dicease
  • Cost-benefit vaccination
  • Cost-benefit feed
  • Harvest model
  • Investment model
  • MTB-model 

Kontakt oss for mer informasjon.

Vidar Myhre

Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

 

Arnfinn Aunsmo

Arnfinn Aunsmo

FoU

Thomas A. Hansen

Thomas A. Hansen

Markedssjef

+47 90 26 82 11
thomas.hansen@spillfree.no

 

Tarique Mahmud

Tarique Mahmud

FoU

+47 94 89 60 86
tarique.mahmud@spillfree.no