Våre produkter

Spillfree fôring

Verktøy og metodikk for operativ beslutningsstøtte til fôring.

SpillFree sulteplanlegger

Viser når man bør starte og stoppe sulting ut i fra en gitt strategi

AquaTools

Viser biologiske og økonomiske konsekvenser av dine beslutninger.

Spillfree fôring

Det ligger et stort potensial for bedret tilvekst og fôrfaktor i næringen som ikke utnyttet. Årsaken til dette er at den etablerte tilnærmingen til fôring ikke er optimal. Spillfree Fôring bistår operatørene i å gjøre fôring til en kontinuerlig forbedringsprosess og dermed stadig nærmere en optimal utførelse. Programvaren snakker med blant annet fôrsystem og kamera for å fange opp beslutningsgrunnlag for endringer. I leveransen inngår også profesjonell oppfølging fra våre rådgivere.

Spillfree sulteplanleggeren

SpillFree Sulteplanlegger viser når man bør starte og stoppe sulting ut fra gitt strategi. Den vil også beregne tap og risiko ved justering av stopp for sulteperioden.

AquaTools

AquaTools modellerer effekter av endring med utgangspunkt i biologi. Brukeren kan i løpet av kort tid få innblikk i biologiske og økonomiske konsekvenser. AquaTools visualiserer og gir deg biologiske og økonomiske nøkkeltall. Den bruker en fleksibel modell som muliggjør endringer basert på kundeønsker. Verktøyet er nettbasert og lettfattelig.

Ta kontakt

Er det noe du fortsatt lurer på, så ikke vær redd for å spørre