Om kundesamarbeidet

I 2018 startet vi innsamling av videodokumentasjon fra fôringen på kundens lokaliteter. Kunden fikk tilgang til vår programvare, og det ble gjennomført kurs på fôring. Prosjektgrupper ble etablert for videre rapportering og oppfølging, deretter ble videodokumentasjon av fôringen analysert av våre analytikere.

I perioden har våre analytikere fortløpende evaluert videodokumentasjonen. Vi har hatt ukentlige møter med fôrere og annet nøkkelpersonell, der vi har diskutert funn fra analysearbeidet. På bakgrunn av videodokumentasjon og analysearbeid har vi sammen med kunden utviklet en felles forståelse og strategi for fôringen, og dermed forbedret fôringsprestasjoner og resultat.

Fakta om kunden

Lokasjon: Trøndelag
Antall lokaliteter: 7
Föringsløsning: Föringsflåter

Om kundesamarbeidet

I 2018 startet vi innsamling av videodokumentasjon fra fôringen på kundens lokaliteter. Kunden fikk tilgang til vår programvare, og det ble gjennomført kurs på fôring. Prosjektgrupper ble etablert for videre rapportering og oppfølging, deretter ble videodokumentasjon av fôringen analysert av våre analytikere.

I perioden har våre analytikere fortløpende evaluert videodokumentasjonen. Vi har hatt ukentlige møter med fôrere og annet nøkkelpersonell, der vi har diskutert funn fra analysearbeidet. På bakgrunn av videodokumentasjon og analysearbeid har vi sammen med kunden utviklet en felles forståelse og strategi for fôringen, og dermed forbedret fôringsprestasjoner og resultat.

Fakta om kunden

Lokasjon: Trøndelag
Antall lokaliteter: 7
Föringsløsning: Föringsflåter
null

Problemstilling

 • Hvordan ta ut mer av potensialet i fisken og fôret?
 • Hvordan måle fôringen?
 • Hvordan kontinuerlig forbedre fôringen?
null

Løsning

 • Forbedring av fôringsprestasjoner gjennom fokus på fôring.
 • Gjennom å bruke videodokumentasjon som feedback til operatører og fortløpende evalueringer.
 • Tett samarbeid med jevnlige møter mellom operatører og ledelse. Med hensikt om å skape en felles enighet på fôringen.
null

Problemstilling

 • Hvordan kontinuerlig forbedre fôringen?
 • Hvordan måle fôringen?
 • Hvordan ta ut mer av potensialet i fisken og fôret?
null

Løsning

 • Tett samarbeid med jevnlige møter mellom operatører og ledelse. Med hensikt om å skape en felles enighet på fôringen.
 • Gjennom å bruke videodokumentasjon som feedback til operatører og fortløpende evalueringer.
 • Forbedring av fôringsprestasjoner gjennom fokus på fôring.

Verktøyene vi brukte

Det ble brukt en komplett digital løsning for optimalisering av fôring. Dette innebar verktøy for daglig videofangst, måling, analyse og videodokumentasjon av fôringsprestasjoner, samt en kursplattform for kompetanseutvikling av fôringsoperatører.

Verktøyene vi brukte

Det ble brukt en komplett digital løsning for optimalisering av fôring. Dette innebar verktøy for daglig videofangst, måling, analyse og videodokumentasjon av fôringsprestasjoner, samt en kursplattform for kompetanseutvikling av fôringsoperatører.
Sitat_ikon

Gjennom samarbeidet med Spillfree har vi forbedret fôring og fiskevelferd. Videoverktøyene har gjort oss i stand til å dokumentere og måle fôringen på alle lokaliteter på en mer optimal måte. Vi tror ikke fôringen har blitt like bra uten, operatører har blitt mye mer fokusert og skjerpet.

Resultat

I starten av perioden hadde kunden 10,5 konsesjoner, 90% MTB utnyttelse, og det ble notert 12% biomassesvinn på 497 dager i sjø. Fôr- og laksepris var uendret gjennom perioden.
Ved slutten av perioden hadde de 97% MTB-utnyttelse og bare 4% biomassesvinn. Produksjonsgevinsten var 4609 tonn og 220 millioner NOK.

Resultat

I starten av perioden hadde kunden 10,5 konsesjoner, 90% MTB utnyttelse, og det ble notert 12% biomassesvinn på 497 dager i sjø. Fôr- og laksepris var uendret gjennom perioden.
Ved slutten av perioden hadde de 97% MTB-utnyttelse og bare 4% biomassesvinn. Produksjonsgevinsten var 4609 tonn og 220 millioner NOK.

Produksjonskostnad

Resultat

Prodkostnad

Resultat