Beslutningsstøtte av fôringsprestasjoner

videotools

Videotools er et beslutnings- og analyseverktøy for fôringsprestasjoner. Ved bruk av fôringsdata og videomateriale gjør vi både analyse og evalueringer av fôringsprestasjoner med mål om å optimalisere fôring.

Målet er optimalisert fôringsytelse, gjennom økt tilvekst og redusert fôrspill. Ved bruk av kamera og fôringsdata kan vi gjøre detaljerte fôringsanalyser på kort og lang sikt. 

Det ligger et stort potensial for bedret tilvekst og fôrfaktor i næringen som ikke er utnyttet. Årsaken til dette er at den etablerte tilnærmingen til fôring ikke er optimal. Videotools bistår operatørene i å gjøre fôring til en kontinuerlig forbedringsprosess og dermed stadig nærmere en optimal utførelse. Programvaren snakker med fôrsystem og kamera for å fange opp beslutningsgrunnlag for endringer. I leveransen inngår også profesjonell oppfølging fra våre rådgivere og analytikere.

Nysgjerrig på å høre mer? Kontakt oss for mer informasjon.

fokus på fôring – med fôreren i fokus

Vår fremgangsmåte har fokus på å profesjonalisere fôringsyrket for å sikre økt tilvekst. Evalueringer av fôringsprestasjoner i Videotools skal gi økende motivasjon, bevisstgjøring, kvalitetssikring og utviklingspotensial til alle involverte parter. Kombinasjonen av vår kunnskap på biologi og at vi sitter på et enormt antall datamateriale gjør oss i stand til å tilby et verdifullt produkt til våre kunder.

videoer generert hver dag

analysevalueringer per år

videoer i vår database

Kontakt oss for mer informasjon.

Vidar Myhre

Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

 

Øyvind Olausen

Øyvind Olausen

Leder Leveranse

+47 90 85 14 26
oyvind.olausen@spillfree.no

 

Thomas A. Hansen

Thomas A. Hansen

Markedssjef

+47 90 26 82 11
thomas.hansen@spillfree.no