In Norwegian: Fra fôring i MOWI til fôring i Spillfree

Spillfree har utvidet leveranseteamet og ansatt Roar Isaksen, tidligere leder operasjonssentral i MOWI Nord, som kunderådgiver på fôring i Spillfree.

Roar er 41 år, fra Herøy på Helgeland, har samboer og tre barn. Han har jobbet 15 år i MOWI, hvorav 12 år på lokalitet som driftstekniker og formann. De siste tre årene har han jobbet som leder på MOWI Nord sin operasjonssentral på Herøy. Her hadde de ansvar for 9 lokaliteter på Ytre Helgeland.

Roar vil jobbe i leveranseavdelingen, og etter hvert få kundeansvar med å målsetningen om å bidra til å skape gode fôringsprestasjoner og følgelig best mulig resultat på tilvekst og fôrfaktor for kundene. Med hans praktiske fôringskompetanse vil Roar også jobbe mye med utviklingen av Spillfree sine produkter.

Mener det ligger et enormt potensial på fôring i næringen

– De siste årene har det skjedd mye i havbruksnæringen, spesielt med tanke på mange fremtidsrettede løsninger som bidrar til økt fiskehelse og produksjon. Det er stort fokus på fôring og prestasjoner i dag, men jeg tror vi fortsatt har en del å hente av å systematisere fôringsdata og trene operatører, sier Roar. Han påpeker videre at det blir desto viktigere å utnytte råvarene vi har i dag og ikke minst dokumentere denne prosessen. Å fôre mest mulig optimalt vil bidra til å redusere miljøpåvirkning og fôrspill, samt øke utnyttelsen av fôret. Dette øker også fiskens vekstpotensial og gir kortere tid i sjø.

 

– I Spillfree får jeg muligheten til å være med å påvirke biologiske prestasjoner i flere oppdrettsselskap, ikke bare ett, gjennom å utvikle fôringskompetanse ved hjelp av veiledning og trening av operatører. Gjennom videodokumentasjon har vi mulighet til å veilede, utfordre og være en sparringspartner for fôringsoperatørene. Og ikke minst sette fokus på den viktige jobben som operatørene har. Det gjøres mye godt arbeid i dag, men det er fortsatt rom for å forbedre seg. Jeg har selv innsett, etter knapt en måned i Spillfree, at det er mye jeg ville gjort annerledes når det kommer til fôring, sier Roar.

Foto: Herøy Kommune

Praktisk fôringskompetanse er gull verdt i Spillfree

– Roar har betydelig praktisk erfaring fra oppdrett. Dette verdsetter vi høyt i Spillfree, altså evnen til å forstå kundens situasjon. Videre har han ledelses og utviklingserfaring gjennom oppbygging av fôrsenter og drift av dette. Roar har med dette med seg en meget god bestiller kompetanse, i kraft av å forstå hvilke produkter og tjenester som kundene ønsker, og hva som kan gi verdi til kundene, sier daglig leder i Spillfree, Vidar Myhre.