SpillFree Analytics er en sammenslåing av AquaAnalytics og SpillFree.

AquaAnalytics ble stiftet av Arnfinn Aunsmo i 2016.

Aunsmo har en PhD innen fiskehelse og flere års bakgrunn fra selskap som SalMar, AquaGen, Måsøval, Veterinærhøyskolen og Havbrukstjenesten. Aunsmo er i tillegg Fiskehelsesjef hos Måsøval og foreleser ved NMBU. En problemstilling som stadig har dukket opp har vært å få en enkel oversikt over konsekvenser ved ulike valg. Basert på egne erfaringer har Aunsmo utviklet verktøy for å løse dette problemet.

Vidar Myhre er primus motor bak SpillFree. SpillFree ble stiftet i 2016. Myhre har bakgrunn som blant annet driftsleder og fôrkoordinator i Marine Harvest. Et stadig tilbakevendende tema har vært om man har fôret riktig. Basert på praktisk erfaring innen fôring har Myhre utviklet verktøy for beslutningsstøtte innen fôring.

Med bakgrunn i problemstillingene har SpillFree Analytics utviklet verktøy for beslutningsstøtte. I hovedsak er disse rettet mot operativ fôring og synliggjøring av konsekvenser med utgangspunkt i biologi og fiskehelse.

SpillFree Analytics skal tilby praktisk beslutningsstøtte for oppdrettsbransjen.

Vår målsetting

Verdiskapning innen fiskeoppdrett er i hovedsak knyttet til biologi. Man er ofte nødt til å ta beslutninger som har stor innvirkning på verdiskapningen. Dette kan være slaktetidspunkt, smoltstørrelse, utstyrskapasitet, fiskehelse, vaksiner, fôr med mer. Ofte må man støtte seg til tidligere erfaringer eller antatt beste praksis. Vi ønsker å synliggjøre biologiske og økonomiske konsekvenser av valg. Våre produkter og tjenester skal bevisstgjøre de valg som kan ha stor innvirkning på verdiskapningen.

Oss i SpillFree Analytics

Godt stoppsignal

Her er et eksempel på en god avslutning på fôringen

Dette kan vi tilby deg

Spillfree fôring

Verktøy og metodikk for operativ beslutningsstøtte til fôring.

SpillFree sulteplanlegger

Viser når man bør starte og stoppe sulting ut i fra en gitt strategi

AquaTools

Viser biologiske og økonomiske konsekvenser av dine beslutninger.

Ta kontakt

Er det noe du fortsatt lurer på, så ikke vær redd for å spørre