Historien

Et stadig tilbakevendende spørsmål har vært om man fôrer riktig og utnytter fiskens tilvekstpotensial til fulle. Samtidig er det utfordrende å kartlegge konsekvenser av valg innen biologi og fiskehelse. Dette førte til etableringen av Spillfree i 2016 av gründer og daglig leder Vidar Myhre. Med over 20 års erfaring fra oppdrettsnæringen, har Myhre hatt lederstillinger hos MOWI, Nutreco og AstraZeneca. Myhre har lidenskap for fôring, og så et stort potensiale for økt produksjon og verdiskaping hos oppdrettere gjennom fokus på videodokumentasjon, måling og kompetanseutvikling for å skape økt tilvekst og redusert fôrspill. Denne innsikten var grunnlaget for dagens Spillfree. I 2018 fusjonerte Spillfree med Aqua Analytics, som ble etablert av veterinær Arnfinn Aunsmo.

Vårt mål er å skape bærekraftig
og trygg mat til verdens økende
befolkning, gjennom profesjonalisering
og utvikling av fôringsyrket.

Fôkus på fôring - med fôreren i fokus

Verdiskapning innen fiskeoppdrett er i knyttet til biologi. Man må ta beslutninger om slaktetidspunkt, smoltstørrelse, utstyrskapasitet, fiskehelse, vaksiner, fôr – beslutninger som har stor innvirkning på verdiskapningen. Ofte må man støtte seg til tidligere erfaringer eller antatt beste praksis.
Foringsoperatør
For oss er det essensielt at samarbeidet med både fôrer og ledelse er godt. Dette legger til rette for tett oppfølging som gir bedre resultater og verdiskaping. Å være tett på driften gir også muligheter til lokale og regelmessige forbedringer, skreddersydd til kunden. Vår metode gir motivasjon, kvalitet og læring til alle involverte.

Omtaler i media