beslutningsstøtte fra spillfree –
vi hjelper deg å fôre riktig

Et moderne aquatech-selskap fra Trondheim som har fokus på biologisk optimalisering

produkter og tjenester

Med lidenskap for biologi, mennesker og teknologi – har vi som målsetting å være den ledende leverandøren på beslutningsstøtte knyttet til biologisk optimalisering. Vi hjelper kunder med å forhindre matsvinn og øke tilvekst.

Videotools er et beslutnings- og analyseverktøy for fôringsprestasjoner. Ved bruk av fôringsdata og videomateriale gjør vi både analyse og evaluerer fôringsprestasjoner med mål om å optimalisere fôring.

Drawtools er et digitalt illustreringsverktøy som skal kunne beskrive og illustrere faktiske fôringsscenario ved hjelp av animasjoner og simuleringer. Drawtools nå i en pilotfase og et utspring fra kunnskapsplattformen Learntools.

Aquatools er et strategisk beslutningsverktøy for biologisk optimalisering. Basert på avanserte modeller kan brukeren få rask innsikt i effektene av biologiske og økonomiske endringer. 

 

Learntools er en digital opplæringsplattform som tilbyr interaktive kurs for både opplæring, videreutdanning og oppfølging.

 

Om spillfree

Spillfree er et teknologiselskap innen oppdrettsnæringen som har som formål å forhindre matsvinn og øke tilvekst i oppdrettsmerdene. Et stadig tilbakevendende tema har vært om man har fôret riktig og utnyttet fiskens tilvekstpotensial. Samtidig har det vært utfordrende å synliggjøre konsekvenser av valg innen biologi og fiskehelse. Med utgangspunkt i disse problemstillingene, utvikler og leverer vi praktisk beslutningstøtte og verktøy for biologisk optimalisering.

Med kjernekompetanse på biologisk optimalisering og spesielt fôring, ligger vårt fokus på bevisstgjøring, forbedring og verdiskaping i oppdrettsnæringen. Sammen, ønsker vi å gjøre lakseoppdrett mer effektivt, bærekraftig og miljøvennlig.  

Spillfree ble stiftet i 2016 av gründer og tidligere driftsleder/fôrkoordinator Vidar Myhre. Myhre har prosjektleder- og biologibakgrunn fra NTNU og jobbet over 20 år i havbruksnæringen, hvorav 13 år i MOWI. Med lidenskap for fôring ser han stort potensiale til økt verdiskaping gjennom økt tilvekst og redusert utslipp. Formålet var å lage software for optimalisering av fôring og forbedre utnyttelsen av fiskens tilvekstpotensial. 

AquaAnalytics ble stiftet i 2016 av veterinær og Dr. Arnfinn Aunsmo. Han har en PhD innen fiskehelse, tidligere vært produksjonsdirektør og over 25 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Hans formål var å lage software for biologisk optimalisering.

I 2018 fusjonerte Spillfree og AquaAnalytics og ble til ett selskap. 

biologi. mennesker. teknologi.

Samspillet mellom høy fagkompetanse på biologi, samarbeid med fagpersoner i næringen og teknologiske fremskritt utgjør vår verdiskaping. Sammen, ønsker vi å gjøre lakseoppdrett mer effektivt, bærekraftig og miljøvennlig.

millioner laks som vi foretar kjerneanalyse på årlig

kunder

merder som vi jobber med å øke tilvekst på

kontaktskjema

Vi har kontorlokaler i Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim. Vi holder til i Blåbasen (5.etg) sammen med flere andre innovative bedrifter innen havbruksnæringen.