Komplett digital løsning for biologisk optimalisering og fôring

Spillfree utvikler og tilbyr beslutningsstøtte og tjenester for biologisk optimalisering innenfor akvakulturindustrien, med hovedvekt på forbedring av fôring. Våre produkter er utviklet i tett samarbeid med kunder, og er bygget på mange års praktisk erfaring i oppdrettsnæringen.
null
VideoTools
Videodokumentasjon og
analyse av måltid
LES MER
null
AquaTools
Optimalisering av
produksjonsbiologi og
produksjonsøkonomi
LES MER
VideoTools
VideoTools
Videodokumentasjon
og analyse av måltid
LES MER
null
AquaTools
Optimalisering av
produksjonsbiologi og
produksjonsøkonomi
LES MER
null
DrawTools
Simulering av fôringssituasjoner
LES MER
LearnTools
LearnTools
Kompetanseplattform og kurs
LES MER
null
DrawTools
Simulering av
fôringssituasjoner
LES MER
LearnTools
LearnTools
Kompetanseplattform
og kurs
LES MER

Tjenester

Vi i Spillfree har bred kunnskap og lang praktisk erfaring fra akvakulturnæringen. Vårt team har analysert over 350.000 fôringsvideoer, noe som gir oss et enormt datagrunnlag og en svært god forståelse for hva som skal til for å fôre optimalt.
null
Kurs og kompetanse
Spillfree er en verdensledende leverandør med
unik kompetanse om fôring. Vi ønsker å
øke kunnskapen om fôring i den
globale oppdrettsnæringen.
LES MER
Machine Learning
Maskinlæring
For å beholde vår lederposisjon i fôringsfaget må vi hele tiden være på utkikk etter nye løsninger. Vi utvikler oss kontinuerlig, og er i dag i ferd med å ta i bruk AI som et hjelpemiddel til å vurdere fôringssituasjoner. Dette vil øke kvaliteten på arbeidet vårt ytterligere.
LES MER
Kurs og kompetanse
Spillfree er en verdensledende leverandør med
unik kompetanse om fôring. Vi ønsker
å øke kunnskapen om fôring i den
globale oppdrettsnæringen.
LES MER
Prosjekter – maskinlæring
For å beholde vår posisjon som ledende på fôring må vi til en hver tid være innovative og løsningsorienterte. Vi jobber aktivt med å finne nye måter for å optimalisere fôringsprosesser.
LES MER
0
Antall fôringsvideoer i vår database
0
Antall analyserte fôringsvideoer
0
Antall oppfølgingsmøter
0
Antall installerte lokaliteter

Aktuelt

Kundereferanser

Sitat_ikon

Gjennom vårt samarbeid med Spillfree har vi oppnådd sterkere fokus på fôringsprestasjon. Videoverktøyene har gitt oss muligheten til å gå tilbake og vurdere hvert enkelt måltid, og presisere fôringsteknikken til våre operatører. Dette har resultert i fruktbare diskusjoner hvor vi sammen har kommet frem til hvordan vi ønsker å avslutte et måltid. Spillfrees verktøy har vært nyttige ved utfordrende forhold samt opplæring av nyansatte. Samarbeidet fortsetter å være veldig lærerikt, og hjelper oss i møte med nye utfordringer.

 

Elisabeth Kjensli, tilvekstleder i Firda Seafood Group
Elisabeth Kjensli