BESLUTNINGSSTØTTE FRA SPILLFREE ANALYTICS

VI HAR FLERE ÅRS ERFARING FRA FISKEOPPDRETT

SpillFree Fôring

Verktøy og metodikk for operativ beslutningsstøtte til fôring.

AquaTools

Viser biologiske og økonomiske konsekvenser av dine beslutninger.

Hvem er vi

SpillFree Analytics er en sammenslåing av AquaAnalytics og SpillFree.

AquaAnalytics ble stiftet av Arnfinn Aunsmo i 2016. Aunsmo har en PhD innen fiskehelse og flere års bakgrunn fra ulike roller i oppdrettsbransjen, fra driftsleder på matfiskanlegg til produksjonsdirektør. En problemstilling som stadig har dukket opp har vært å få en enkel oversikt over konsekvenser ved ulike valg. Basert på egne erfaringer har Aunsmo utviklet verktøy for å løse dette problemet.

Vidar Myhre er primus motor bak SpillFree. SpillFree ble stiftet i 2016. Myhre har bakgrunn som blant annet driftsleder og fôrkoordinator i Marine Harvest. Et stadig tilbakevendende tema har vært om man har fôret riktig. Basert på praktisk erfaring innen fôring har Myhre utviklet verktøy for beslutningsstøtte innen fôring.

Med bakgrunn i problemstillingene har SpillFree Analytics utviklet verktøy for beslutningsstøtte. I hovedsak er disse rettet mot operativ fôring og synliggjøring av konsekvenser med utgangspunkt i biologi og fiskehelse.

Les mer her

Ta kontakt

Er det noe du fortsatt lurer på, så ikke vær redd for å spørre