Produkter

Spillfree utvikler og tilbyr beslutningsstøtte og tjenester for biologisk optimalisering innenfor akvakulturindustrien, med hovedvekt på forbedring av fôring. Våre produkter er utviklet i tett samarbeid med kunder, og er bygget på mange års praktisk erfaring i oppdrettsnæringen.
VideoTools
VideoTools
Smart-analyse for optimal fôring
LES MER
null
AquaTools
Optimalisering av
produksjonsbiologi og
produksjonsøkonomi
LES MER
VideoTools
VideoTools
Smart-analyse for
optimal fôring
LES MER
null
AquaTools
Optimalisering av
produksjonsbiologi og
produksjonsøkonomi
LES MER
null
DrawTools
Digitalt illustreringsverktøy
LES MER
LearnTools
LearnTools
Digital kunnskapsplattform
LES MER
null
DrawTools
Digitalt
illustreringsverktøy
LES MER
LearnTools
LearnTools
Digital
kunnskapsplattform
LES MER

Tjenester

Vi i Spillfree har bred kunnskap og lang praktisk erfaring fra akvakulturnæringen. Våre analytikere vurderer hundrevis av fôringsvideoer hver dag, noe som gir oss et enormt datagrunnlag og en svært god forståelse for hva som skal til for å fôre optimalt.
Kurs og kompetanse
Spillfree er en verdensledende leverandør med unik kompetanse om fôring. Vi ønsker å øke kunnskapen om fôring i den globale oppdrettsnæringen.
LES MER
Machine Learning
Maskinlæring
For å beholde vår lederposisjon i fôringsfaget må vi hele tiden være på utkikk etter nye løsninger. Vi utvikler oss kontinuerlig, og er i dag i ferd med å ta i bruk AI som et hjelpemiddel til å vurdere fôringssituasjoner. Dette vil øke kvaliteten på arbeidet vårt ytterligere.
LES MER
Kurs og kompetanse
Spillfree er en verdensledende leverandør med unik kompetanse om fôring. Vi ønsker å øke kunnskapen om fôring i den globale oppdrettsnæringen.
LES MER
Prosjekter – maskinlæring
For å beholde vår posisjon som ledende på fôring må vi til en hver tid være innovative og løsningsorienterte. Vi jobber aktivt med å finne nye måter for å optimalisere fôringsprosesser.
LES MER
0
Videoer i vår database
0
Analysevalueringer per år
0
Videoer generert hver dag
0
Millioner laks som vi foretar kjerneanayse på årlig

Aktuelt

Spillfree i ny moderne drakt – vi lanserer ny profil

I takt med annerledesåret 2020 og et mer digitalt marked, er vi stolte av å lansere vår nye visuelle identitet og nettside i Spillfree. Med et tydeligere og mer moderne uttrykk ønsker vi å vise at vi representerer en fremtidsrettet og grønn næring, som vi skal bidra til å utvikle i en mer positiv og sunn retning.

Sitat_ikon

Gjennom vårt samarbeid med Spillfree har vi oppnådd sterkere fokus på fôringsprestasjon. Videoverktøyene har gitt oss muligheten til å gå tilbake og vurdere hvert enkelt måltid, og presisere fôringsteknikken til våre operatører. Dette har resultert i fruktbare diskusjoner hvor vi sammen har kommet frem til hvordan vi ønsker å avslutte et måltid. Spillfrees verktøy har vært nyttige ved utfordrende forhold samt opplæring av nyansatte. Samarbeidet fortsetter å være veldig lærerikt, og hjelper oss i møte med nye utfordringer.

 

Elisabeth Kjensli, tilvekstleder i Firda Seafood Group

 

Elisabeth Kjensli

Kontakt oss for tilbud eller andre henvendelser

Vidar Myhre
Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

Thomas Hansen
Thomas A. Hansen

Markedssjef

+47 90 26 82 11
thomas.hansen@spillfree.no