Optimalisert tilvekst basert på forbedret beslutningsstøtte

Oppdrettsnæringen trenger en digital transformasjon for å oppnå en bærekraftig vekst. I dag lagres store datamengder i ulike systemer som ikke snakker sammen. Vi tror derfor det ligger en stor verdi i å etablere felles plattformer som kommuniserer og sammenstiller ulike datakilder og som igjen inkluderes i beslutningsprosesser for en bedre drift.

Med Optivekst er målet å utvikle bedre beslutningsstøtte for utfôring som kan minimere fôrspill og maksimere tilvekst. Dette gjøres ved å sammenstille flere datakilder, og tilrettelegge og analysere informasjonen på en måte som gir fôringsoperatørene en bedre og mer målrettet veiledning. En viktig del av prosjektet er å kartlegge og synliggjøre verdien som ligger i å kombinere data fra ulike plattformer og sensorer.

Prosjektet forholder seg til utvikling og implementering av AquaCloud Sensorstandarder, og henter overføringsverdi fra andre industrier gjennom SINTEFs HavOpera. Et kontroll- og operasjonsrom som gir en fleksibel og brukervennlig framvisning av forsøksdata.

Mer om OptiVekst prosjektet på FHF sine sider.

Samarbeidspartnere

fhf-logo
SINTEF_logo
Piscada logo-web
Createview_logo
SalMar-logo-web

Har du spørsmål om OptiVekst?

Vidar Myhre
Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

Paul Steinar Valle
Paul Steinar Valle

FoU-leder

+47 93 40 96 26
paul.s.valle@spillfree.no