null

Problemstilling

 • Hvordan ta ut mer av potensialet i fisken og fôret?
 • Hvordan måle fôringen?
 • Hvordan kontinuerlig forbedre fôringen?
null

Løsning

 • Forbedring av fôringsprestasjoner gjennom fokus på fôring.
 • Gjennom å bruke videodokumentasjon som feedback til operatører og fortløpende evalueringer.
 • Tett samarbeid med jevnlige møter mellom operatører og ledelse. Med hensikt om å skape en felles enighet på fôringen.

Om kundesamarbeidet

I perioden er det også blitt opprettet prosjektgrupper for videre rapportering og oppfølging. Henholdsvis ukentlige møter med fôrere og annet nøkkelpersonell, samt styregruppemøter med ledelse i selskapet. På bakgrunn av videodokumentasjon, fôringsanalyse og talentutvikling har Spillfree sammen med kunden utviklet et felles forståelse og strategi for fôringen, og dermed forbedret fôringsprestasjoner og resultat.

Alle kunder har gått gjennomgått en oppstartsperiode som inneholder kartlegging, installasjon og kurs på utvalgte lokaliteter. Videre er det innsamlet videodokumentasjon fra fôringen hos kundens lokaliteter, som det er blitt gjort måling og analyse på av våre analytikere og kunderådgivere. Dette blir rapportert og ført opp i statistikk i vår software, som også kunden får tilgang til.

Implementering av fôringsanalyseverktøy

Det ble brukt en komplett digital løsning for optimalisering av fôring. Dette innebar verktøy for daglig videofangst, måling, analyse og videodokumentasjon av fôringsprestasjoner, samt en kursplattform for kompetanseutvikling av fôringsoperatører.

Onboarding prosessen

 • Kartlegging og installasjon av valgte lokalitet(er)
 • 1-dags fôringskurs
 • E-læringskurs innen fôring og utstedelse av kursbevis
 • Lisenstilganger til programvare gis til kunde
 • Igangsetting datafangst, videodokumentasjon og analyse
 • Etablering av prosjektgrupper
 • Igangsetting av plan og oppfølging
 • Diagnose og funn diskuteres i evalueringsmøter underveis etter iht. avtale.
Økte tilvekst med 0.5 i VF3
På nesten tre år, har en av våre kunder økt sin gjennomsnittlige VF3 fra 2.65 til 3.15. Dette ga en økt produksjon på 4609 tonn og et økt resultat på 220 MNOK.
LES MER
Oppdretter økte utfôring med 30%
Videodokumentasjon endret fôringspraksis. Kunde oppnådde betydelig økt oversikt og kontroll dypere i merden, der utfôring økte med 30%
LES MER
Økte kamerakontroll med 121%
Ny kunde reduserte passiv kamerastyring under fôringen med 69%
LES MER