Lunsjwebinar: Bærekraftig fôring – mer enn bare fôrspill

 

Dagens tema: Hvordan unngå økte fôrfaktorer – utfordringer og muligheter

 

Det foregår et betydelig paradigmeskifte når det kommer til teknologimiksen som benyttes for oppdrett. Store havfarmer, lukkede- og semi-lukkede anlegg og stadig mer avanserte landbaserte anlegg konstrueres. Et stadig tilbakevendende spørsmål er om man fôrer riktig og utnytter fiskens tilvekstpotensial til det fulle. Bærekraftig fôring er av stor betydning for både fiskens velferd og vekst, fôr-utnyttelse, oppdretters økonomi og ikke minst miljøet rundt oss.

Onsdag 8. desember sparker vi i gang vår webinarserie om bærekraftig fôring. Dette er noe som vil foregå ca. 4 ganger i året med ulike tema og innlegg på fôring. Webinarserien skal sette lys på fiskens biologi og samspillet med mennesket i det operative knyttet til fôring. Målet er å skape et kompetanseløft på oppdretternes viktigste aktivitet og en arena for å øke bevissthet, engasjement og kunnskap på temaer innen bærekraftig fôring.

 

Webinaret er gratis og åpent for alle interesserte.

 

Mer info og påmelding