Hvordan vi integrerer oss mot kundens fôringssystem

Fôringsystem med sjø i bakgrunn. Foto

Software som integreres med kundens eksisterende hardware

 

Kjernen i systemet vårt er en top-layer-videofanger som vi installerer på eksisterende utstyr. Dette betyr at oppdretteren ikke trenger ny, kostbar hardware eller flere fysiske gjenstander i merdene. Vi henter inn fôringsdata fra API, og videoopptak og fôringsprofil gjøres tilgjengelig i analyseverktøyet VideoTools. Kunden får tilgang til verktøyet, der analyser og vurderinger av fôringsprestasjoner vanligvis utføres av våre analytikere. Deretter diskuterer vi funn, trender og vurderinger med oppdretterens etablerte prosjekt- og styringsgruppe. Hvor mye analyse og oppfølging vi gjør varierer fra kunde til kunde.

Slik gjør vi det: