Mann som smiler i kontorlokaler. Foto

Ny styreleder i Spillfree

Olav Jamtøy erstatter Halvor Celius som styreleder i selskapet Spillfree.

Vidar Myhre, daglig leder i Spillfree forteller til Kyst.no at Olav var mye involvert i selskapets startfase og har hatt tilknytning siden da.

– Olav Jamtøy er en «founding father» i oppdrettsnæringen gjennom sitt arbeid med produksjonsstyringsverktøyet Superior, som senere ble til Fishtalk. Olav er økonom av utdanning. Han har bred erfaring, spesielt innen IT i oppdrett, forklarer han.

Spillfree er et software-selskap for havbruksnæringen, og Myhre mener Jamtøy tilfører selskapet mye kunnskap gjennom sin erfaring innen IT og oppdrett.

Betydelige ressurser

Den nye styrelederen forteller til Kyst.no at ambisjonen hans er sammen med det øvrige styret og teamet i Spillfree å videreutvikle strategi og tilhørende verdiskapende løsninger og tjenester som selskapet tilbyr i havbruksnæringen.

– Selskapet opererer innen kjerneområdet for verdiskapningen i havbruksnæringen knyttet til digitale verktøy og kompetanse for å optimalisere fôring, samt til bruk i helsestyring.

Han sier selskapet investerer betydelig ressurser i deres digitale plattform.

– I et prosjekt som NMBU Veterinærhøgskolen gjennomførte på oppdrag fra NCE Seafood/AquaCloud, så ble det beregnet at havbruksbedriftene (matfisk) med moderate forbedringer knyttet til tap kunne oppnå en samlet årlig gevinst med fem milliarder kroner. Dette er kjerneområdet hvor løsningene til Spillfree bidrar, påpeker han.

– Vil være med i strategiutvikling 

Det skjer mye knyttet til digitalisering innen akvakultur for tiden. I andre industrier har det skjedd en stor utvikling, som Jamtøy mener også vil komme denne næringen til gode.

– Det vil være viktig å absorbere generiske standarder slik at vi passer godt inn i kundenes digitale økosystem sammen med komplementære løsninger. Jeg har oppgjennom min karriere vært involvert på flere områder og vil naturlig være med i strategiutvikling, herunder trekke på nettverk i og utenfor bransjen, påpeker han.

Spillfree Analytics AS hadde i 2021 en omsetning på 18,6 millioner kroner, og et resultat før skatt på 6,3 millioner. I 2021 ble det investert 7,6 millioner kroner i FoU fra selskapet.