Mann og dame som smiler for kontorbygg i Trondheim

Møt Martha og Oscar, våre to nye analytikere for sommeren

Spillfree har utvidet teamet og ansatt Martha og Oscar som analytikere for sommeren. De bidrar leveranseteamet med analyse og oppfølging av fiskens spiseatferd og fôring – med mål om å mette fisken mest mulig til minst mulig fôrspill.

Hvem er dere?

– Jeg heter Martha Austad Opsal, er 24 år gammel, og studerer Havbruksingeniør ved NTNU i Trondheim.

– Mitt navn er Oscar Fjellheim, jeg er 22 år gammel og studerer havbruksingeniør på NTNU her i Trondheim. Jeg kommer opprinnelig fra Tromsø, men har siden sommeren 2020 vært bosatt i Trondheim.

Hvordan er en arbeidsdag for dere?

– En normal arbeidsdag som «analytikere» er at vi kommer på kontoret og starter ganske raskt å gå i gang med analysene for dagen. Utover dagen pleier vi å være med i ulike møter, og jobbe med noen andre prosjekter slik at vi ikke kun sitter med analyse en hel arbeidsdag, påpeker Martha og Oscar.

Hvilke fordeler ser dere med å jobbe i Spillfree?

– Som sommervikar i Spillfree er man omringet av utrolig mange dyktige folk, med spisskompetanse på sine fag og erfaring fra næringen. Sommerjobben gir en helt unik kompetanse innenfor analyse og forbedring av fôringsprosesser, som er en viktig jobb. Den pedagogiske innføringen i analysearbeidet har vært veldig bra for både motivasjon og hurtig opplæring i tankesettet bak analysene. Vi har fått gjort en god del analyser samt tatt del i flere operatørmøter med kunder, som er veldig fint for å kunne forstå helheten i det vi gjør, sier Oscar.

– At Spillfree har et så stort fokus på miljø og bærekraft, gjør at jeg setter ekstra stor pris på å få lov til å være en del av teamet. Og selvfølgelig er det en utrolig god erfaring å ha med seg videre i arbeidslivet, avslutter Martha.

Hvordan er relevansen til studieprogrammet i jobben?

– Havbruksingeniørstudiet har utrolig mange fokusområder. Hovedsakelig innenfor biologisk forståelse av laks, dens miljø og teknologiske grunnlag for dagens og fremtidens oppdrettsanlegg. Jeg har medstudenter som jobber på settefisk anlegg, oppdrettsanlegg og lignende. Dette er alle sommerjobber som vil være relevante og lærerike innenfor studieretningen. Sommerjobben i Spillfree vil jeg personlig tenke at tilbyr en mer helhetlig erfaring og en bredere forståelse for feltet og næringen generelt. Mye av kunnskapen fra studiet har allerede blitt komplementert med praktisk forståelse. For eksempel hva som er riktige fôringsprofiler til riktig størrelse laks, hvordan opparbeide best mulig vekstfaktor under gode fiskevelferdsforhold og tolkning av laksens atferd ved videoanalyse. Jeg har også skrevet rapporter som sammenligner analysestatistikken fra måned til måned for en gitt lokalitet, sier Oscar.

– Dette er utrolig relevant for utdanningen som vi tar. Jeg har lært utrolig mye nytt som jeg kommer til å få bruk for fremover, samtidig som jeg har fått bruk for tidligere erfaringer. Jeg får et helt annet innblikk og en annen tilnærming til næringen enn det jeg er vant til. Kunnskapen jeg tar med meg fra Spillfree er utrolig verdifull på veien videre, legger Martha til.

Alltid på utkikk etter kloke hoder

Leder i Leveranseteamet, Sigrid Venås, forteller at selskapet er veldig fornøyd med sommerjobb-ordningen. Det var viktig for oss at vi fikk inn noen med relevant utdanning og bakgrunn fra næringen. Analytikerne Martha og Oscar har blitt kastet inn i jobben og imponerte tidlig med å vise rask læring og evne til å sette seg inn i hvordan man skal oppnå optimal fôring. De gjør en glimrende jobb og vi er glade for å ha de om bord på laget, avslutter Sigrid.