Avisutklipp

Fôringsnerd gjorde femtengangeren

«Norske oppdrettere kan spare 5 milliarder i året på bedre utnyttelse av fiskefôret. Det mener Spillfree å ha løsningen på», skriver Anders Horntvedt i Finansavisen.

– I treårsperioden fra 2018 til 2021 økte vi omsetningen fra 1,2 til 18,5 millioner kroner. Vi var den teknologibedriften i Trøndelag som økte tredje mest fra 2020 til i fjor, sier Vidar Myhre, daglig leder i Spillfree.

Kamp mot matsvinn i merdene har vært kongstanken i Spillfree siden selskapet fant dagens form i 2018.

Myhre har prosjektleder- og biologibakgrunn fra NTNU, og jobbet 21 år i havbruksnæringen, hvorav 13 i MOWI. Der jobbet han som driftsleder, og deretter fôringskoordinator for Region midt.

– Enorme økonomiske motiver

Brorparten av arbeidstiden gikk med til å se på laks som spiser maten som blir levert ut av fôrdispensere over vannlinjen.

Fôr som blir spist gjør at fisken vokser og holder seg frisk. Fôr som havner på bunnen skaper et miljøproblem, og er dessuten penger tapt.

– Det ligger enorme økonomiske motiver i å forbedre fôringsprestasjonen i norske laksemerder, sier Myhre, som tidligere har beskrevet seg som fôringsnerd. Forskjellen mellom en dårlig og god fôringsprestasjon kan bety 10-15 millioner kroner pr. lokalitet. Det ender opp som økt overskudd for bedriften. Han viser til en studie fra NMBU Veterinærhøgskolen.

– De foretok en beregning som viste at norsk oppdrettsnæring kan oppnå en samlet gevinst på 5 milliarder kroner i året med en moderat forbedring av tapsårsaker. Her er fôringsprestasjonen den viktigste, sier han.

Spillfrees tilnærming er å kombinere videoanalyse med data fra fôrautomaten, sykdomsdata og data fra sensorer som måler oksygennivå, vanntemperatur og andre miljøforhold.

Kombinerer video og sensorer

Økningen i driftsinntekter illustrerer at Myhre og Spillfree har fått napp hos oppdretterne med sine løsninger. Det er programvareverktøy som kalles VideoTools og AquaTools.

Selskapet femtendoblet omsetningen fra 2018 til 2021. Blant kundene er norske oppdrettere som MOWI, Lerøy, LetSea, Måsøval, Norway Royal Salmon og Firda Seafood. Spillfree har også kunder på Island.

Myhre opplyser at veksten skjedde på tross av corona-restriksjonene i samfunnet.

– Kundene ble usikre og avventende med tanke på fremtiden. I havbruksnæringen er det gjerne personlig oppmøte som skal til for å signere kontrakt, og det ble umulig i coronaperioden. Likevel økte omsetningen siden eksisterende kunder økte i volum, sier Myhre.

Vi får det til likevel

Tidlig i 2020 trodde Myhre at han skulle ha 200 ansatte i bedriften innen 2025. Men så stort har ikke Spillfree nubbesjans til å bli på tre år, innrømmer han.

– Vi er nok ikke 200 ansatte i 2025, men vi blir flere enn de 15 vi er i dag. Jeg er optimist av natur og håper bestandig at ting går fortere enn det gjør. Men det er krevende å vokse. Vi skal nok være veldig fornøyd med den veksten vi har hatt, sier Myhre.

– Biologi er komplekst, digitalisering er komplekst og utvikling av kunstig intelligens er komplekst, og bygge opp et firma er komplekst. Men vi får det til likevel, legger han til.

Så langt ligger 2022 an til å gi tilsvarende tall som fjoråret.

– Hvordan påvirkes dere av krigen i Ukraina og økning i råvareprisene?

– Det er litt tidlig å si. Fôrprisen har gått opp betraktelig, og med det våre kunders produksjonskostnader. Samtidig har prisen på laks steget mer. Økonomisk har vårt marked et godt fundament til å prøve ut nye tjenester, men krig skaper mye usikkerhet og kan gjøre at prosesser blir påvirket.

Les hele saken hos Finansavisen, skrevet av Anders Horntvedt.