Sal med tilhørere på foran lerret. Foto

Hvordan bruke videodokumentasjon til å utvikle og forbedre fôring?

Under Teknas Havbrukskonferanse på Scandic Nidelven, snakket daglig leder i Spillfree, Vidar Myhre, om videodokumentasjon og hvordan dette kan brukes som hjelpemiddel for å oppnå økt tilvekst, redusert fôrspill, forbedret fiskehelse samt økt kompetanse og motivasjon blant operatører.

Presisjonshavbruk og fiskevelferd

Temaet under havbrukskonferansen var «presisjonshavbruk og fiskevelferd». Flere innleggere henviste til rapporten om «Precision fish farming» (PFF), som viser til et nytt rammeverk for å forbedre produksjonen innen havbruk, med målsetning om å stimulere havbruksnæringen til å gå fra erfaringsbasert utvikling til kunnskapsbasert utvikling. Herunder inngår hovedmålene for PFF, som er å 1) forbedre nøyaktighet, presisjon og repeterbarhet i havbruksoperasjoner; 2) legge til rette for mer autonom og kontinuerlig overvåking av biomasse; 3) gi mer pålitelig beslutningsstøtte; og 4) redusere avhengigheten av manuelt arbeid og subjektive vurderinger, og dermed forbedre personalsikkerhet. Rapporten påpeker også ny teknologi og fremtidige muligheter innen presisjonshavbruk. «Dette er et utrolig spennende tema innen fôring, som vi jobber mye med i Spillfree», sier Vidar Myhre.

Illustrasjon av Precision fish farming (av Martin Føre, Ph.D)

– Havbruksnæringen mangler et feedback-system for daglig fôringsprestasjon. Uten dette er det umulig å forbedre seg og bedrive presisjonsfôring. Spillfree bringer ombord et system for feedback gjennom videoanalyse, påpeker Vidar Myhre.

Hva er egentlig fôringsprestasjoner?

Verden trenger 70% økning i matproduksjon innen 2050. Akvakultur anses som en av de viktigste sektorene til å utnytte dette potensialet. For oppdrettsselskap så er fôring den viktigste aktiviteten og tilvekst er den største resultatdriveren. Det blir desto viktigere å forhindre høye andeler matsvinn og fôrspill, og ikke minst fokusere mer på å maksimere tilvekstpotensialet på fisken. Dette gir mer mat til en økende befolkning på en mer bærekraftig måte.

 

Under Spillfree sitt innlegg på havbrukskonferansen, påpekte Vidar betydningen av fôringsprestasjoner og ikke minst viktigheten av fôringsoperatørenes rolle. «Fôring av fisk er en komplekst aktivitet der man må ta hensyn til flere viktige parametere. Det er en kunst å fôre optimalt og beherske å utnytte tilvekstpotensialet. Fôring er kjernen i oppdrett», fortsetter Vidar Myhre.

 

– Fôringsprestasjoner handler om å tildele fôret så fisken blir mett uten fôrspill. Det handler videre om å gi flest mulig av fisken en ernæringsstatus som gjør at den tåler sykdom og stress best mulig. For oppdrettsselskapene er det viktig å optimalisere produksjonen så godt som mulig, slik at man produserer mest mulig per MTB. Alt i alt, handler det om å skaffe mest mulig sunn mat til en økende befolkning – et globalt samfunnsansvar vi ønsker å være en del av, påpeker Vidar.

Viktigheten av videodokumentasjon og hvordan dette kan brukes til daglig måling og utvikling

– Hvis man hever perspektivet på videodokumentasjon globalt, også til andre bransjer, er bruken ganske stor. Dokumentasjon med video og bilder benyttes bl.a. på byggeplasser, sykehus og skoler ift. opplæring og sikkerhet. Det brukes til å dokumentere trafikkhendelser, og til forskning under vann ved bruk av ROV. Det brukes også innen idrett, for eksempel i fotball, for å se tilbake på kampsituasjoner og diskutere gode/dårlige pasningsspill eller gode/dårlige kontringer. Generelt sett brukes det for å måle, evaluere og analysere – for nettopp å utvikle seg og forbedre status quo, sier Vidar Myhre.

– Men hvordan er bruken av videodokumentasjon i havbruksnæringen? Og ikke minst innen fôring av fisk? Historisk sett har avsjekkspunktet innen fôring vært utfôret mengde, tilvekst, fôrfaktor og andre rapporttall. Dette mener vi er en dårlig avsjekk for om fôringsprestasjonen er bra eller ikke. Dette kvalitetssjekker man gjennom video og bilder fra strategiske fôringssituasjoner, påpeker Vidar Myhre.

– Spillfree bruker først å fremst videodokumentasjon for å kunne måle og evaluere den daglige fôringsprestasjonen hos kundene. Å kunne se tilbake på lagrede fôringsvideoer spiller også en viktig rolle i opplæring av operatører, samt i utviklingen av forståelsen av fôringsadferd, og ikke minst som materiale til utvikling av AI algoritmer for automatisk deteksjon i fôringen. Her er potensialet stort, fortsetter Vidar Myhre.

Verdien av videodokumentasjon

Spillfree oppsummerer verdien av videodokumentasjon i seks punkter, som til sist kan gi økt tilvekst og resultat til oppdrettsselskaper:

  1. Gi feedback til operatører: Som et kontrollpunkt i et kontinuerlig forbedringshjul
  2. Analyse av fiskeatferd: Vurdere og sammenligne fôringssituasjoner
  3. Dokumentere effekt av ny hardware eller utstyr: F.eks. nye kamera, spredere, vinsjer, fôrtyper
  4. Dokumentere bærekraftsmål- og prestasjoner: Dokumentere fôrspill og fiskevelferd, tilfredsstille nasjonale og internasjonale ambisjoner om mindre utslipp og økt fiskevelferd, og ikke minst være i forkant av myndighetskrav
  5. Bedrive riktig opplæring av produksjonspersonell: Profesjonalisere operatører og sikre at internkommunikasjonen handler om essensen i oppdrett
  6. Test-arena for AI: Bygge datagrunnlag for utvikling av egne eller eksterne maskinlæringsalgoritmer for gjenkjenning av situasjoner innen fôring og fiskevelferd