Spillfree ansetter Tobias Amthor fra Cermaq

Spillfree har utvidet leveranseteamet og ansatt Tobias Amthor fra Cermaq som ny kunderådgiver i Spillfree.

Tobias er 33 år og har vokst opp i Oslo. Han har en bachelor i biologi fra UiO og logistikk/transport- og spedisjonskurs fra NHO. Han kommer fra jobben som logistikkoordinator i Cermaq Norway, der han jobbet i nesten 5 år. Tidligere har Tobias jobbet på fôrsentralen hos Norway Royal Salmon og hospitert hos LetSea og Grytåga settefisk.

Tobias blir å jobbe med videoanalyse av fôringsprestasjoner, og etter hvert få kundeansvar for å drive med oppfølging av både fôringsoperatører og produksjonsledelse. Målet er å skape bedre fôringsprestasjoner ved å peke på, samt sette fokus på de riktige tingene slik at forbedringer kan skapes. Det er også viktig å bidra i utviklingen av nye produkter og fremgangsmåter.

Opptatt av å minimere miljøavtrykk og ivareta fiskens helse og velferd

– Havbruksnæringen representerer en viktig kilde til mat for mange mennesker over hele verden. Sjømatproduksjon er også av stor samfunnsøkonomisk betydning for Norge grunnet sine mange positive ringvirkninger. Sjømatproduksjon har hatt stor vekst de siste årene, og vil være enda viktigere i framtiden. Optimalisering av fôring er en av kjerneaktivitetene i sjømatproduksjon, og kan bidra til å øke produktivitet og lønnsomhet i oppdrettsanleggene. Det er også helt sentralt for å minimere miljøavtrykket, og ivareta fiskens helse og velferd, sier Tobias.

Samle data for å forstå mer, er nøkkelen til fôringsoptimalisering

– Enhver lokalitet er unik med ulike naturgitte miljøforhold og driftsforhold som påvirker laksen. Dette påvirker også hvor godt lokaliteten lykkes med fôringen. Jeg mener nøkkelen er å bruke mer tid på å forstå disse miljøforholdene og driftsforholdene, sammen med oppdrettsselskapene, for å kunne jobbe med fôringsoptimalisering – og finne den beste strategien for hver enkelt lokalitet. Biologien er kompleks, og det er ikke alltid like åpenbart å forstå på hvilke områder det er potensial med tanke på fôring. Det kan være små detaljer som til slutt utgjør store forskjeller, fortsetter Tobias.

Verdsetter praktisk erfaring til et voksende selskap

Leveranseteamet i Spillfree forsetter å vokse i tråd med økt kundebehov. Vi er alltid på utkikk etter nye hoder og praktisk forståelse og erfaring fra havbruk verdsettes høyt.

– Tobias har tidligere erfaring med kommersiell fôring, samt erfaring fra andre deler av verdikjeden i havbruk. Praktisk erfaring og dermed forståelse for kundesituasjonen er viktig i Spillfree og noe vi verdsetter, påpeker daglig leder Vidar Myhre.