Kunstig intelligens blir viktig for å unngå fôrspill

Nyheter av Steve Hernes, iLaks – 5. januar 2023

Fire løsninger blir til ett

Like ved Dora i Trondheim, der tyskerne etablerte sine ubåt-bunkre under andre verdenskrig, holder teknologiselskapet Spillfree til. Ambisjonen er å optimalisere fôringen, primært ved bruk av videodokumentasjon.

Siden etableringen i 2016, har de utviklet ulike programvarer, og har nå fire forskjellige løsninger som benyttes ved ulike fôringssentraler langs kysten. Nå skal fire løsninger straks bli til én. VideoTools, LearnTools, AquaTools og DrawTools blir til én ny løsning. Økt fokus på kunstig intelligens og algoritmer blir mer sentralt i å redusere fôrspillet og øke tilvekstpotensialet.

– Dette er noe vi gjør for at kundene skal kunne bruke programvaren mer selvstendig. Flere av kundene ønsker en mer utvikling inn mot kunstig intelligens (AI). Det innebærer at det i større grad er algoritmer som beskriver de ulike fôringssituasjonene, fremfor manuelle som i dag, sier Vidar Myhre, daglig leder og gründer av selskapet.

Mer AI og algoritmer

I løpet av andre kvartal regner programvareleverandøren at den nye løsningen er klar til bruk. En del utvikling gjenstår fortsatt.

– Tida der en leverte noe helt ferdig er gammeldags. En leverer når utviklingsnivået er på det nødvendige stadiet. Vi mangler noe kundeinnspill på deler av programvaren for å få en høy nok presisjon på AI og algoritmene, sier han.

Produktet inneholder, som tidligere videodokumentasjon, men på en mer anvendelig måte, ifølge Myhre.

– I Spillfree ser vi det som vår misjon å få dette ut til havbruksnæringa i verden. Bruker en dette korrekt, er det et stort forbedringspotensial. En kan øke tilveksten, senke fôrfaktoren og ha en produksjon som er mer i henhold til bærekrafts-prinsippene. Dette er noe oppdretterne er pliktige å rapportere på fra 1. januar i år, sier Vidar Myhre.

Ifølge gründeren er det forholdsvis få som benytter seg av akkurat denne typen løsninger. Han anslår det kun er i overkant av fem prosent som bruker denne løsningen for å redusere fôrspill, så markedspotensialet er stort.

– Vi skal være den dominerende aktøren på dette markedet. Det handler mye om å få markedet til å forstå at de trenger slike verktøy, sier han.

– Våre kunder er primært i Norge, der vi har en moderne drift av anleggene, noe som passer godt for slike løsninger. Men vi er også nå på Island, og forhandler med kunder i Skottland, sier Myhre.

Utvider staben

Markedssjef Thomas Hansen forteller de ønsker å komme tettere på kundene fremover.

– Før jul ansatte vi to nye kunderådgivere, og det blir flere også dette året. Vi har nå etablert en hub på Herøy i Nordland. Fremover ønsker vi å etablere oss med kontorer der kundene er. Vi trenger folk på marked og med kompetanse på AI, sier han.

– Fôring er et område med stort potensial for forbedring. Beregninger har vist at optimalisert fôring, kan øke omsetningen med 15 millioner kroner for kun én lokalitet, sier Thomas Hansen.

Spillfree har hatt en høy vekst siden etableringen og frem til og med i 2021, da omsetningen endte på drøyt 18 millioner kroner. Fjoråret ble mer som et hvileskjær.

– Vi har jo hatt et godt år i 2022 også, men vi ligger nok omtrent på nivå med 2021. Det har vært et etterslep på produktutvikling som følge av den økte kundemassen, sier Myhre.

Én av de som daglig håndterer kundene, er Oda Andreassen fra Melbu i Vesterålen. Hun startet som analytiker i Spillfree for to år siden, og følger opp de ansatte på fôringssentralene.

Oda Andreassen, analytiker i Spillfree (Foto: Steve Hernes)

– Nå er vi inne i ei tid der temperaturen faller. Da flytter gjerne fisken på seg i merdene. Da er det viktig at videokameraene er riktig plassert, slik at dokumentasjonen blir så korrekt som mulig, sier Andreassen.

– Vi må skille det som påvirkes av vær og vind, og det som henger sammen med selve fôringen som gjøres fra sentralen. Vi går gjennom jobben som er gjort, og ser om de er der de ønsker å være. Her bidrar vi med å være en beslutningsstøtte, sier Oda Andreassen.

Åpner for nye investorer

Før etableringen av Spillfree i 2016, hadde Myhre lederstillinger i selskap som MOWI, AstraZeneca og Nutreco. I 2018 fusjonerte selskapet med Aqua Analytics, som ble etablert av veterinær Arnfinn Aunsmo.

Gründeren eier selv drøyt 35 prosent av selskapet. Måsøval Eiendom og Barkbekken eier til sammen 50 prosent. Sistnevnte selskap eies av Arnfinn Aunsmo. Vidar Myhre forteller de er åpne for mulige nye partnere og investorer.

– Det er noe vi alltids vurderer. Vi leter jo etter den rette. Vi har til nå vært heldige med gode overskudd hvert år som har gjort at vi har kunnet vokse organisk. Det gjør at vi har nødvendig kapital til en forestående oppskalering, avslutter Vidar Myhre.