Dame som spiler foran et bilde. Foto

Spillfree ansetter Computer Vision Engineer fra Panoptes

Shanmugapriya er ansatt som vår nye Data Scientist og skal hjelpe oss i arbeidet med å revolusjonere fôringsyrket gjennom bruk av kunstig intelligens og maskinlæring som beslutningsstøtte i fôring.

Shanmugapriya Survarachakan er en entusiastisk ingeniør med arbeidserfaring innen bildeanalyse, maskinlæring og Computer Vision, som har sin mastergrad fra TU Munich. Hun har tidligere jobbet hos Bayer AG i Tyskland og som Computer Vision Engineer i Panoptes før hun begynte i Spillfree. Hun skriver i dag sin Ph.D i deep learning medical image analysis fra NTNU.

Fokus på trening, testing og evaluering av dyplæringsmodeller i fôringsvideoer

Shanmugapriya vil primært jobbe med å foreslå og utvikle maskinlæringsbaserte metoder for å optimalisere fôringsprestasjoner. Her inngår viktig arbeid som forbehandling av videomateriale fra fôring, samt trening, testing og evaluering av dyplæringsmodeller for å detektere pellets og studere fiskeatferd fra videoanalyser.

Bruk av AI i fremtidens akvakultur

– Datasyn/Computer Vision og AI innen akvakultur kan være en enorm fordel for oppdrettere for å automatisere og hjelpe kritiske beslutninger i en vanlig fôringshverdag. De siste årene har forskning vist den positive effekten av AI på ulike felt. Innen akvakultur kan AI benyttes på flere områder med høy presisjon, som blant annet automatisert fôring, klassifisering av fiskeatferd, tidlig påvisning av fiskesykdommer og biomasseestimering. Hver en av disse spiller en viktig rolle for å kunne forbedre kvalitet og kvantitet på sunn fiskeproduksjon, poengterer Shanmugapriya.

Kunstig intelligens blir utrolig viktig i arbeidet med å forbedre fôringsprestasjoner fremover

– Mange har blitt skuffet over kunstig intelligens (AI) de siste årene, det har blitt noe oversolgt, og har ikke levert de resultatene som mange forespeilte seg. Vi i Spillfree har stor tro på at AI kommer til å spille en viktig rolle i havbruksnæringen i fremtiden. Det handler om å forstå hva det er og hva det kan gi, og bruke det på en måte som gir verdi. I Spillfree er utviklingen av AI basert på faglig forståelse for biologi, teknologi og brukerne selv. Vi er glade for å ha Shanmugapriya med på laget og ser frem til å sammen bruke AI for å skape fôringsprestasjoner i verdensklasse, sier Vidar Myhre.