PC-skjermer og mennesker. Illustrasjon

Bluefront Equity investerer i fôringsoptimalisering

8. mars 2023 – Sjømatinvestor Bluefront Equity satser ytterligere på digitalisering av havbruksnæringen og investerer i Spillfree Analytics AS,
som bistår oppdrettsselskaper med å analysere og forbedre fôringsprosesser og tilvekstpotensial. 

Spillfree utvikler og tilbyr beslutningsstøtte og tjenester for biologisk optimalisering og fôring i akvakulturproduksjon. Selskapets verktøy og skreddersydde programvare er utviklet i tett samarbeid med oppdrettere, og er bygget på mange års praktisk erfaring og kompetanse i oppdrettsnæringen.

– Løsningene som Spillfree tilbyr vil være en nøkkel i den pågående industrialisering av havbruksnæringen. Ved hjelp av video- og dataanalyse, kan Spillfree bidra til å levere fôringsprestasjon i verdensklasse, med lavere kostnader for oppdretter, forbedret tilvekst, og minimal påvirkning på det marine miljøet. Det er denne kraftfulle kombinasjonen som gjør at Spillfree passer godt inn hos Bluefront, sier Simen Landmark, partner i Bluefront Equity.

Bluefront Equity investerer i selskaper som har produkter, tjenester og teknologi som bidrar til en mer bærekraftig verdikjede for sjømat. Det inkluderer blant annet digitalisering og automatisering av havbruksnæringen.

Fôringsoptimalisering

Spillfree ble etablert i 2016 av Vidar Myhre, som etter 20 års erfaring fra oppdrettsnæringen så et stort potensial for økt produksjon og verdiskaping hos oppdrettere gjennom fokus på videodokumentasjon, måling og kompetanseutvikling for å skape økt tilvekst og redusert fôrspill.

I 2018 fusjonerte Spillfree med Aqua Analytics, som ble etablert av veterinær Arnfinn Aunsmo.

Spillfree har hovedkontor i Trondheim. Selskapet har i dag 17 ansatte, inkludert biologer, teknologer, utviklere og dataanalytikere.

Spillfrees produktportefølje inkluderer analyseverktøyet VideoTools, som er skreddersydd for optimalisering av fôringsprestasjoner; AquaTools, som er et beslutningsstøtteverktøy for optimalisering av biologiske og økonomiske faktorer i fiskeoppdrett; DrawTools, som simulerer fôringssituasjoner; og LearnTools, som består av interaktive nettkurs for opplæring og kompetanseheving innen fôring. Neste generasjon verktøy er i utvikling og de første modulene lanseres allerede i 2023.

– Vi anslår at under fem prosent av verdens oppdrettsanlegg i dag bruker programvare og kunstig intelligens til å optimalisere fôringsprosessene deres. Resterende 95 prosent bruker en kombinasjon av visuell observasjon fra merdekanten og videoassistert manuell overvåkning fra et kontrollrom. Vi ønsker å helautomatisere de fleste av analyseprosessene som i dag utføres manuelt. Ved hjelp av frisk kapital fra Bluefront Equity vil vi enda raskere kunne gjennomføre disse planene, sier Vidar Myhre, daglig leder og største aksjonær i Spillfree.

Sameierskap

Bluefront Equitys strategi er å eie og utvikle selskaper sammen med gründere og nåværende eiere. Slik blir det også i Spillfree.

Gjennom en kombinasjon av aksjekjøp fra eksisterende eiere og et kapitalinnskudd på et par titalls millioner kroner blir Bluefront Equity største aksjonær i Spillfree med en eierandel på omtrent 60 prosent etter at transaksjonene er gjennomført. Alle de største nåværende aksjonærene i Spillfree blir med videre på eiersiden med totalt 40 prosent av aksjene i selskapet. Partene har ikke oppgitt ytterligere finansielle detaljer.

Fra magefølelse til AI

Den friske kapitalen som Bluefront Equity skyter inn i Spillfree skal sysselsettes ved å videreutvikle programvaren som kundene bruker og ytterligere øke satsingen på bruk av kunstig intelligens for å automatisere analysearbeidet slik at utnyttelsen av fiskefôret og driftsøkonomien blir enda bedre.

– Vi mener at enda bedre anvendelse av kunstig intelligens, og mindre bruk av magefølelse, vil være et vesentlig konkurransefortrinn for oppdrettsselskaper fremover. Vi er svært imponert over jobben som Spillfree-gjengen har gjort, og nå skal vi bidra til å løfte satsingen ytterligere. Målet er å kunne tilby et enda mer verdifullt produkt til oppdrettsselskapene, sier Simen Landmark.

Spillfree forventer å nå årlig repeterbare inntekter (ARR) på i overkant av 20 millioner kroner i 2023.

Odd Strøm inn i styret

Tidligere Nova Sea-sjef Odd Strøm går inn som styremedlem i Spillfree. Det samme gjør Simen Landmark og Johan Kostveit i Bluefront Equity. Olav Jamtøy fortsetter som styreleder, sammen med Arnfinn Aunsmo som styremedlem.

Det er Bluefront Equitys første fond, Bluefront Capital I, som gjør investeringen i Spillfree. Fondet er et sertifisert bærekraftfond i tråd med EUs omfattende taksonomiregelverk, et såkalt Artikkel 8-fond.

Bluefront Equity investerer primært i små og mellomstore leverandørbedrifter som bidrar til å gjøre fremtidens sjømatverdikjede mer bærekraftig, blant annet gjennom økt sporbarhet, bedre fiskehelse og -velferd, økt kvalitet på sluttproduktet og bedre hygiene.

Les hele saken hos Finansavisen, skrevet av Martin Brennmoen

Om Bluefront Equity AS 

Bluefront Equity er det eneste nordiske uavhengige kapitalmiljøet som fokuserer utelukkende på sjømatnæringen. Fondet skal investere i små og mellomstore sjømatbedrifter med formål om å gjøre fremtidens sjømatverdikjede enda mer bærekraftig. Bluefront Equity er etablert av Kjetil Haga og Simen Landmark. Se www.bluefrontequity.com. 

 

Om Spillfree Analytics AS

Spillfree er et ledende aquatech-selskap med hovedkontor i Trondheim. Vi bistår fiskeoppdrettere med å optimalisere biologiske resultater og fôring i akvakulturproduksjon. Spillfree ble etablert i 2016 av grunnlegger og daglig leder Vidar Myhre. I 2018 fusjonerte Spillfree med Aqua Analytics, som ble etablert av veterinær Arnfinn Aunsmo. For mer information, see www.spillfree.no