Feedhub lanseres i juni 2023

Et stadig tilbakevendende spørsmål i oppdrettsnæringen har vært om man fôrer riktig og utnytter fiskens tilvekstpotensial til fulle. Samtidig er det utfordrende å kartlegge konsekvenser av valg innen biologi og fiskehelse. Dette førte til etableringen av Spillfree i 2016 av gründer og daglig leder Vidar Myhre.

Med over 20 års erfaring fra oppdrettsnæringen, har Myhre hatt lederstillinger hos MOWI, Nutreco og AstraZeneca. Myhre har lidenskap for fôring, og så et stort potensial for økt produksjon og verdiskaping hos oppdrettere gjennom søkelys på videodokumentasjon, måling og kompetanseutvikling for å skape økt tilvekst og redusert fôrspill. En liten forbedring i fôringen, kan gjøre underverker på tilvekst, fiskevelferd, miljø og ikke minst resultatet.

Denne innsikten var grunnlaget for dagens Spillfree. I 2018 fusjonerte Spillfree med Aqua Analytics, som ble etablert av veterinær Arnfinn Aunsmo.

Selskapet har siden starten utviklet fire programvarer som alle støtter optimalisering av fôringsoperasjonene gjennom videodokumentasjon og analyse av fôringsprestasjonene:

 • VideoTools: Videodokumentasjon og fôringsanalyse
 • AquaTools: Optimalisering av produksjonsbiologi og produksjonsøkonomi
 • LearnTools: Kurs og e-læring
 • DrawTools: Simulering av fôringssituasjoner

Vi samler alle våre verktøy i en plattform, som vil gi økt kontroll, oversikt og trygghet til fôringspersonell og fôrsenter. Unikheten er fortsatt en top-layer programvare uten fysiske installasjoner som henter inn fôringsdata og videoopptak av hvilken som helst periode fra fôringsdagen, men nå med flere nye fordelaktige funksjoner for fôringspersonell.

Hvilke fordeler vil FeedHub gi våre kunder:

 • Fullstendig oversikt og kontroll over fôringssituasjonen i selskapet
 • Økt beslutningsstøtte og situasjonsforståelse
 • Kontinuerlig forbedring og utvikling, gjennom dokumentasjon og måling
 • Er tilpasset fremtidige myndighetskrav og bærekraftsmål
 • Personliggjøring og muligheter til å skreddersy din egen FeedHub til ditt selskap
 • Oppnå tilnærmet lik oversikt og kontroll som et fysisk fôrsenter, men uten samme kompleksitet
 • Styrket kompetanse og motivasjon til operatører, samt profesjonalisering av fôringen i ditt selskap
 • Økt bruk av kunstig intelligens for å bedre analysere fôringsprestasjonene
 • Bedre brukeropplevelse
 • Enklere brukeradministrasjon

Økt stabilitet og bedre responstid

Vi har en kontinuerlig videreutviklingsprosess av programvaren. Utviklingen innen kunstig intelligens skjer raskt, og vår ambisjon er å ligge helt i forkant av utviklingen. Vi utfører omfattende tester av løsningen før vi lanserer denne, og vi kommer til å utvikle kursprogram der vi ser at ny teknologi endrer brukeropplevelsen og mulighetene for at økt kompetanse vil gi bedre effekter av vår programvare.

Har du spørsmål er bare å ta kontakt med Kåre (kaare.gruven@spillfree.no).