Oppdrettsmerd med fisk sett under vann. Illustrasjon

Vi lanserer Spillfree Academy!

Spillfree lanserer nå en helt ny e-læringsplattform; Spillfree Academy. Plattformen inneholder interaktive nettkurs for opplæring, kompetanseheving, kartlegging og oppfølging primært for ansatte i oppdrettsbransjen. Ved behov kan vi tilby skreddersydde kurs for den enkelte kunde.

Kursene gir et felles teoretisk kompetansegrunnlag for å forstå fôring, lettere kommunikasjon og mer effektiv drift. Med Academy som verktøy tilrettelegger vi for økt motivasjon, refleksjon, diskusjon og kompetanseutvikling på fôring.

Kursene baserer seg på mange år med tett oppfølging av oppdrettere og reelle fôringsvideoer fra Spillfrees enorme arkiv. Dette bidrar til realistisk og praktisk opplæring for operatører, som dermed raskere blir trygge og dyktige fôrere.

Kursene er velegnet å benytte i onboarding av nye medarbeidere. Ved å gjøre kursene obligatoriske for alle fôringsoperatører øker sannsynlighetene for at oppdretterne er konsistente i fôringsoperasjonene. Dette gir da et bedre utgangspunkt for kontinuerlige forbedringsprosesser. Kundene kan lettere måle avvik mellom ulike lokasjoner, og identifisere forbedringstiltak.

Kursene har intuitive illustrasjoner og enkel manøvrering.

Academy er basert på den internasjonalt anerkjente e-Læringsplattformen eLoomi. Vi tilbyr en meget brukervennlig løsning som er enkel å bruke for våre kursdeltakere. Valget på eLoomi er gjort ut fra hva våre kursdeltakere har gitt av tilbakemeldinger.  I løsningen tilbyr vi Single Sign On. Den nye løsningen har også et skarpt fokus på GDPR og sikkerhet.

Academy har meget gode rapporteringsmuligheter til kursdeltakere på status, fremdrift og gjenstående kursmoduler.

Vi gleder oss til å høre tilbakemeldingene fra våre nye kursdeltakere.