Mange PC-skjermer i et kontrollrom

Hvorfor bør du prioritere videodokumentasjon?

Produksjonskostnaden i lakseoppdrett har steget markant de senere årene. Prisstigning knyttet til råvarer, energi og logistikk er noen av årsakene. Fôr er den største og viktigste innsatsfaktoren og står normalt for mellom 50 og 60% av den totale produksjonskostnaden.

Med de økte fôrprisene og fokus på produksjonskostnader, miljøbetingelser og bærekraft er optimalisering av fôring derfor helt sentralt. Fôret skal sikre hurtig vekst og samtidig bidra til god fiskehelse, med minimal påvirkning av miljøet.

Fôring bør være et av de første og mest sentrale områdene som kartlegges for eventuell optimalisering. Dette er en viktig og komplisert prosess, som blant annet har stor innvirkning på produksjonstid i sjø.  Gjennom optimal fôring vil man sikre maksimal tilvekst til lavest mulig fôrfaktor. Konsekvenser kan være færre avlusninger, mindre sårutvikling og lavere dødelighet. Bra for miljøet, bra for fisken og økonomisk lønnsomt for deg som oppdretter.

Hva er videodokumentasjon

Videodokumentasjon av fôringsoperasjonene er en praksis der man filmer fôringen som gjennomføres i oppdrettsanlegget. Dette gjøres ved at det installeres en programvare som sørger for opptak av utvalgte tidssekvenser i løpet av måltidet. Dette kan gjøres med det utstyret du allerede har og krever ikke noen nye investeringer i hardware. Videosekvensene kategoriseres, klassifiseres og analyseres etter standardisert metodikk og benyttes i kontinuerlig evaluering og rådgivning tilbake til oppdretter.

Vidar Myhre

Skribent Vidar Myhre

Vidar Myhre er daglig leder i Spillfree. Vidar etablerte Spillfree i 2016. Vidar har mer enn 20 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Han har hatt lederstillinger hos MOWI, Nutreco og AstraZeneca. Myhre har lidenskap for fôring, og så et stort potensiale for økt produksjon og verdiskaping hos oppdrettere gjennom fokus på videodokumentasjon, måling og kompetanseutvikling for å skape økt tilvekst og redusert fôrspill. Denne innsikten var grunnlaget for dagens Spillfree.