Seks menn og damer foran reklameplakat.

Spillfree deltok på Havbruksdagen

Spillfree deltok på Havbruksdagen 19.-20. April på Gløshaugen/Realfagsbygget NTNU. Havbruksdagen er et nytt arrangement organisert av linjeforeningen for havbruksingeniører ved NTNU (Ægir). Til sommeren uteksamineres det første kullet av havbruksingeniører.Havbruksdagen er en nykarrieredag med mål om å bli Trondheims fremste møteplass mellom studentene og havbruksnæringen + tilhørende leverandørsegmenter.

Første dag var viet til foredrag fra blant andre Salmar, DnB, Mowi, BAHR og AkvaGroup. Temaene var bransjens vekst, utvikling og juridiske forhold knyttet til grunnrenteskatten. Kvelden ble avsluttet med en debatt om grunnrenteskatten, som har skapt stort engasjement i oppdrettsnæringen.

 

Torsdag var viet til stands og bedriftspresentasjoner. Fra næringen deltok flere selskaper fra næringen, både oppdrettere og utstyrsleverandører lokalisert i Trondheimsregionen. Spillfree hadde egen stand på Havbruksdagen.

 

Fra Spillfree deltok Martha Opsal og Oscar Fjellheim. Begge er analytikere hos oss, og har selv utdannelse som Havbruksingeniører. Vi var også representert med vår salgssjef Kåre Gruven og leder av leveranseavdelingen Sigrid Venås.

For Spillfree var Havbruksdagen en glimrende mulighet til å komme tettere på studentene. Vi var heldige og fikk besøk av mange interesserte studenter på vår stand. Spillfree har god erfaring med å ansette dyktige nyutdannede. Vi setter nyutdannede i team med våre erfarne ressurser slik at de raskt får relevant bransjeerfaring og leverer verdifulle tjenester for våre kunder. Vi kommer til å fortsette denne rekrutteringsstrategien og da er arrangementer som Havbruksdagen en viktig arena for å etablere kontakt med dyktige studenter som ønsker en karriere i oppdrettsbransjen. Vi håper dette blir et årlig arrangement og ønsker å delta neste år.

 

Allerede samme dag mottok Spillfree flere søkere på sommerjobb. Det er kjekt å se at et AquaTech-selskap som Spillfree skaper interesse hos studenter med variert bakgrunn. Blant søkere ser vi studiebakgrunn innen biologi og havbruk, IT og økonomi. Vi søker medarbeidere med variert bakgrunn – det beriker vårt miljø og kommer kundene til nytte.

 

 

Spillfree ønsker å tilby studenter deltidsjobb i selskapet. For interesserte er det bare å ta kontakt med oss på post@spillfree.no så avtaler vi en samtale.