Picture shows the customer in a workplace situation

Spillfree har vært så heldige å få et intervju med Amalie Båtvik i Måsøval AS. Måsøval AS er pionerer innen norsk havbruket og har ambisjoner om å skape verdier langt utover selskapets egne økonomiske resultater. Siden 1992 har Måsøval driftet og utviklet en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen.

Hvilken rolle har du i Måsøval?

Jeg har vært tilvekstoperatør i tre år og har nå gått over i en ny rolle som tilvekstoperatør med analyseansvar. Min jobb nå er oppfølging av tilvekstoperatørene gjennom rollen som analyseansvarlig.

Kan du fortelle oss litt om virksomheten til Måsøval?

Vi har hovedkontor på Frøya, helt ytterst ute på Trøndelagskysten. Men vi har også anlegg i nabokommunen Hitra, og fra Levanger i nord til Ørsta i sør. Vi har drevet oppdrettsvirksomhet siden 1972. Vi produserer mer enn 25 000 tonn laks i året. Vi omsetter for ca 1,2 mrd kroner i året og har 11 hel- eller majoritetseide selskap som dekker settefisk, oppdrett, avlusning, båter, slakteri og fryseri. Måsøval er i sterk vekst og totalt har vi ca. 220 ansatte i våre selskaper. Måsøval har ambisjoner om å skape verdier langt utover selskapets egne økonomiske resultater. Vi har søkelys på å skape positive ringvirkninger og verdiskaping i hele landsdelen og regionen vi opererer i.

Hvordan jobber dere med fôring i Måsøval?

Hos oss er tilvekstoperatørene helt sentrale. Vi har valgt å gi fôringsoperatørene tittelen «tilvekstoperatører». Dette fordi vi har et overordnet søkelys på tilvekst. Operatørene jobber fysisk på anleggene de har en organisatorisk tilknytning til. Vi har ikke en fôringssentral. Våre operatører jobber i små team (to og to).  Dette bidrar til et bedre arbeidsmiljø og økt trivsel. Operatørene kan også sparre og hjelpe hverandre til å oppnå bedre prestasjoner.  Det kan ellers være lett å se seg blind på de faste prosedyrene de daglig følger. Det er godt å få et alternativt blikk på operasjonene slik at vi kan identifisere forbedringsmuligheter.  Våre operatører betjener ofte to til tre anlegg i geografisk nærhet.

Det er operatører og driftsleder som styrer lokal fôring. De har ingen sentral styring, men beslutter tiltak som passer best på anlegget de opererer.  Tilvekstoperatørene rapporterer til driftsleder på anlegget.

Hva var utløsende faktorer for at dere valgte å innføre videodokumentasjon?

Vi ønsket å sette fôring i skarpere fokus. Vi så behovet for å få en raskere og bedre tilbakemelding til tilvekstoperatørene. Vi har tro på å sette fôring inn i en kontinuerlig forbedringsprosess. Her er videodokumentasjon en viktig strategi for oss. Vi blir mer skjerpet. Vi avdekker forbedringspunkter tidligere.

Hvordan jobber dere med Spillfree i det daglige arbeidet?

Fram til nå har Spillfree tatt analysen for oss med tilbakemeldinger til operatørene gjennom ukentlige møter og månedlig rapporteringsmøter. Vi overtar nå analysearbeidet selv. Vi ser for oss å bruke Spillfree som coach og sparringpartner i vårt forbedringsarbeid.

Kan du dele noen målbare resultater eller forbedringer dere har sett siden dere startet å jobbe med oss?

Vi har oppnådd bedre tilvekst. Fôrfaktor er mer på stedet hvil, men tilvekst har gått kraftig opp. Det betyr mye for oss.

Hvilke råd vil du gi til andre oppdrettsselskaper som har fokus på optimalisering av fôringsprestasjonene?

Fôring må stå høyt på agendaen. En viktig suksessfaktor er engasjerte ansatte.  Medarbeidere som er interesserte i faget og rollen de utfører er viktig. Et annet råd er å la de ansatte bli hørt. De som jobber daglig med fôring sitter på mye verdifull erfaring som vi kan sette inn i et forbedringssystem. Det er viktig at de som er engasjerte også blir hørt, og om ikke alle forslag blir innført der og da, så må alle få en grundig tilbakemelding, slik at de er fortsatt motiverte til å komme med forbedringsforslag fram i tid. Vår erfaring er at tilvekstoperatørene ønsker å ha en finger med i spillet. De ønsker å se utvikling på egen arbeidsplass og ikke minst skape gode resultater.

Hva er planene fremover i Måsøval når det gjelder fôring?

Vi jobber med å utvikle oss videre. Vi kommer til å se på nye løsninger.  Et strategisk grep vi nå har tatt er å insource analysearbeidet.

Tusen takk for intervjuet, Amalie! Lykke til i din nye rolle. Vi i Spillfree ser fram til et fortsatt godt samarbeid.