Bildet viser en illustrasjon av kunstig intelligens

Optimalisere fôring gjennom AI og videodokumentasjon

Norsk havbruk har hatt en eventyrlig utvikling siden den starten på 1970-tallet. I dag produseres det ca. 1,2 millioner tonn laks, og næringen er en av landets viktigste eksportnæringer. Norge står i dag for over 50 prosent av globalt oppdrett av laks. Oppdrett av fisk spiller en stadig viktigere rolle i møte med økende global etterspørsel etter sjømat. Selv om lakseoppdrett er har en høyere industrialiseringsgrad enn de asiatiske satsingene på (for eksempel) karpeoppdrett, er det viktig å ha søkelys på optimalisering og kontinuerlige forbedringer på de områder som oppdretterne selv kan påvirke. Et av disse områdene er fôring.

En av de viktigste faktorene for vellykket oppdrett er å opprettholde en effektiv fôringsprosess. En effektiv fôringsprosess vil bidra til god vekst med minimalt bruk av ressurser og fôrspill. Her kommer kunstig intelligens (AI) og videodokumentasjon inn i bildet som kraftige verktøy for å optimalisere fôringsprosessen. I denne artikkelen vil vi presentere hvordan AI og videodokumentasjon kan bidra til å forbedre fôringspraksisen i dagens oppdrett.

Les mer om hvordan oppdrettsselskapene jobber med fôringsoptimalisering her.

Få med deg tips om våre nye artikler. Klikk her.

Bildet viser to operatører som ser på en merd

Skribent Kåre Gruven

Kåre Gruven startet som salgssjef i Spillfree 1. mars i år. Kåre Gruven har lang og relevant erfaring fra oppdrettsbransjen. Han kommer selskapet Norway Royal Salomon ASA hvor han jobbet som fagsjef fôr og forhandlingsansvarlig. Han har også lengre bakgrunn fra selskaper som EWOS og AkvaGroup. I hele sin karriere har han jobbet med ernæring, rådgivning, salg og kompetanseheving hvor fokus har vært på fôr og fôring for å forbedre biologisk prestasjon gjennom optimal utnyttelse av fôret.