Bildet viser fiskefôr

Hvorfor er fôringsoptimalisering så viktig for lønnsomhet?

De siste årene har vi opplevd en kraftig kostnadsøkning i lakseoppdrett. Kostnader knyttet til fiskehelse, fôr, energi og logistikk er blitt større. Bransjen merker også en økning i produksjonskostnadene for laks og ørret. For bare et par år siden lå disse i området 30-40 kr/kg, mens i dag er det ikke unormalt å ligge i området 50-60 kr/kg.

Fôr er en essensiell innsatsfaktor i oppdrett av laks og ørret og er den enkeltfaktoren som har økt mest de siste 3 årene. Normalt sett står fôrkostnaden for ca 50-70% av produksjonskostnadene. De siste to årene har fôrprisene tilnærmet doblet seg. Fôrprisene nærmer seg nå 20 kr/kg. En viktig årsaken til prisøkningene skyldes den globale inflasjonen vi opplever på råvarer som soya, hvete, raps, solsikke, mais og fiskemel og fiskeolje. I tillegg er den norske kronen svekket sammenlignet med spesielt euro og dollar.

Dette er kostnadsøkninger om styrt av forhold utenfor oppdrettsnæringens kontroll. Det betyr at søkelyset må settes på de faktorer som alle oppdrettsselskaper kan kontrollere, og som har stor innvirkning på lønnsomhet og miljø. En av disse faktorene er fôringsprosessen. 

Få med deg tips om våre nye artikler. Klikk her.

Bildet viser invitasjon til å besøke Spillfree på Aqua Nor
Vidar Myhre

Skribent Vidar Myhre

Vidar Myhre er daglig leder i Spillfree. Vidar etablerte Spillfree i 2016. Vidar har mer enn 20 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Han har hatt lederstillinger hos MOWI, Nutreco og AstraZeneca. Myhre har lidenskap for fôring, og så et stort potensiale for økt produksjon og verdiskaping hos oppdrettere gjennom fokus på videodokumentasjon, måling og kompetanseutvikling for å skape økt tilvekst og redusert fôrspill. Denne innsikten var grunnlaget for dagens Spillfree.