Bildet viser scenen fra Årskonferansen 2024

Delta på de viktige møteplassene for oppdrettsbransjen!

Vi i Spillfree bruker mye tid på å være tilstede på møteplasser i oppdrettsbransjen. For oss er det en unik mulighet til å ta pulsen på bransjen. Vi får innspill vi kan bruke i vår produktutvikling. Gjennom samtaler med oppdrettere og andre leverandører øker vi vår bransjeinnsikt. Dette gjør oss bedre i stand til å tilpasse våre tjenester og investere i kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Januar startet i så henseende hektisk for oss med deltakelse på både Årssamling Havbruk Nord og Nyttårskonferansen 2024.

Årssamling Havbruk Nord

Spillfree deltok på Årsamling Havbruk Nord i Tromsø torsdag 11.  januar, arrangert av Sjømat Norge. Det var en rekordstor deltakelse. Hele 461 personer deltok på arrangementet, og det var venteliste.

Der fikk vi blant annet foredrag fra fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (AP) om havbruk som fremtidsnæring, og hvor viktig oppdrett er for Norge som nasjon. Myrseth påpekte at Regjeringen skulle arbeide raskt med innspillene som er kommet etter Havbruksutvalget la fram sine forslag. Som et fast holdepunkt presenterte Edmund Broback fra Br. Karlsen også i år en oppsummering av året som har gått, inkludert trender, tall og statistikk. Et sentralt tema for dagen var mulighetsrommet til havbruk, og samtalen om «Hvordan få de unge til å bli i distriktet» med Sigrun P. Eriksen fra MOWI og Therese Hugstmyr Woie student på Norges fiskerihøgskole, ga innsikt i hvordan næringen bør jobbe med både å tiltrekke og beholde unge talenter. Konferansen tok også opp nødvendigheten av å gjenoppbygge troverdigheten til havbruksnæringen i samfunnet, spesielt med tanke på negative medieoppslag. Det ble understreket at hver enkelt i næringen har ansvar for å være gode ambassadører og vise frem næringens positive sider. Kristin Langeland, kommunikasjonssjef i Sjømat Norge, presenterte flere strategier på hvordan man kan bygge tillit gjennom proaktiv kommunikasjon, og poengterte at vi må ta eierskap til problemene vi selv er en del av.

Nyttårskonferansen

På fredag var det duket for årets nyttårskonferanse, arrangert av EWOS, hvor fokuset lå på pulsen i næringa, muligheter og fremtidige krav. Diskusjoner om hvordan produsere verdens beste laks var sentrale, der blant annet Marianne Bendiksen fra Northern Light Salmon holdt et veldig interessant foredrag om hvordan de jobber for å produsere sunn og bærekraftig laks. En annet viktig del av konferansen var diskusjon rundt muligheter og utfordringer havbruksnæringen står ovenfor – hva er viktig fremover? Nøkkelord som bærekraft, omdømme, fiskehelse og velferd, ny teknologi og innovasjon ble nevnt. Kommunikasjon i media, håndtering av kritikk, og å være forbilder ble vektlagt også denne dagen, med oppfordring til stolthet over næringen og positiv eksponering gjennom våre egne kanaler. I tillegg til mange gode foredrag og samtaler på scenen, hadde vi stand inne på mingle-området, der vi hadde gode samtaler med andre i næringen.

 

Festmiddag, mingling og samtaler på kveldstid begge dagene skapte en plattform for engasjement og nettverksbygging. Det ble tydelig at det eksisterer et stort engasjement for å forbedre næringen, og representanter fra ulike selskaper, både oppdrettere og leverandører, delte erfaringer for å styrke relasjoner og fremtidige samarbeid. Vi skal som næring stå sammen for en enda bedre fremtid med bærekraftig produksjon av verdens beste laks!