Man infront of computer screens

Scottish Sea Farms og Spillfree har inngått kontrakt

Scottish Sea Farms har kjøpt e-læringsprogram for totalt 200 ansatte fra Spillfree Analytics. Dette skal gi ansatte en felles plattform og økt kompetanse om fôring og fôringsoptimalisering. 

Kontrakten innebærer at i løpet av de neste to årene skal opptil 200 ansatte i Scottish Sea Farms gjennomgå e-læringskurs i Academy, som er utarbeidet og gjennomføres av Spillfree. Kurset skal i første omgang gjennomføres hos driftsledere, fôringspersonell og fiskehelsespesialister, og vil senere bli en del av onboardingen i selskapet.  

E-læringskurset i Academy består av ulike moduler innen fôringsoptimalisering. Gjennom kurset vil de ansatte blant annet lære mer om utstyr på anlegget, og hvordan fôringsoperatøren kan ta gode valg gjennom en fôringsdag. Hvordan ha god kamerakontroll, involveringer og beslutninger om endring av dose. Til slutt tar kurset for seg dynamisk fôring og frihet til operatøren. Dette skal danne grunnlaget for hva som skal til for å skape fremragende fôringsprestasjoner og fôre mer bærekraftig og økonomisk. 

“Å fôre laksen vår med et ernæringsmessig fullverdig kosthold i hvert vekststadium er en sentral del av vår tilnærming til ‘grown with care’. Takket være Spillfree har vi bedre kunnet standardisere opplæringen på fôring på tvers av selskapet, noe som sikrer den samme høye standarden for fôring på hver eneste lokalitet», sier opplæring- og utviklingskoordinator i Scottish Sea Farms, Irene Pozo. 

Scottish Sea Farms er den nest største lakseprodusenten i Skottland med omkring 50 lokaliteter – tre settefiskanlegg, 44 matfiskanlegg og to slakteri. Selskapet har 650 ansatte.  

– “For Spillfree står fôreren og fôringen alltid i fokus. Det er dette vi jobber med hver dag. Vi er derfor utrolig glade for å kunne bidra til større oppmerksomhet og profesjonalisering rundt dette tema hos Scottish Sea Farms” sier Hedda Mathisen som er ansvarlig for e-læringskurs i Spillfree.  

Foto: Scottis Sea Farms