Videodokumentasjon og AI setter ny standard for fôring av laks

Norge har en stolt tradisjon som verdensledende innen akvakultur. Nå står en innovasjon klar til å skrive neste kapittel i oppdrettsnæringens historie. Med introduksjonen av AI-drevet videoanalyse i fôringsprosessen av laks og ørret, står vi på terskelen til en ny æra preget av presisjon, bærekraft og økonomisk effektivitet. Denne teknologien er ikke bare en forbedring av eksisterende praksiser; den representerer en fundamental endring i hvordan vi på daglig basis jobber med fôring av fisk.

Forestill deg en verden der hvert eneste fôringsøyeblikk blir overvåket og analysert med en presisjon som overgår det menneskelige øye. Hvor kunstig intelligens umiddelbart kan oppdage og reagere på den minste endring i laksens oppførsel og på denne måten sikre optimal fôring for hver enkelt fisk. 

Denne teknologiske innovasjonen er mer enn bare et verktøy; den er et bevis på bransjens evne til å forene forskning, vitenskap og biologi, for å skape en mer bærekraftig og lønnsom fremtid. 

I de følgende avsnittene vil vi se nærmere på hvordan denne teknologien fungerer og fordelene den bringer.

Bakgrunnen for innovasjon

I dag er bærekraft og effektivitet mer enn bare langsiktige mål – de er nødvendigheter. Vi kan ikke skjule oss bak solide marginer gitt høye markedspriser på laks og ørret. Kravene til fiskehelse, bærekraft og miljø kommer til å bli meget viktige fokusområder for oppdrettsselskapene i årene fremover. Hvordan skal selskapene forholde seg til dette? Et av de viktigste svarene ligger i innovasjonsevne. Det er her AI-basert teknologi for analyse og optimalisering av fôringsprosessen kommer inn.

Til nå har oppdrettsindustrien lent seg tungt på tradisjonelle metoder, hvor erfaring og intuitiv forståelse har styrt fôringspraksis. Selv om disse metodene har fungert godt over tid, har de også begrensninger. Operatørene har i praksis ikke muligheter til å overvåke og analysere alle måltider fullt ut. Med introduksjonen av AI-drevet videoteknologi, har vi ikke bare løst disse utfordringene, men vi har også åpnet døren til en verden av muligheter – en verden hvor presisjon, innsikt og bærekraft går hånd i hånd. Her snakker vi om virkelig presisjonsfôring. 

Les mer om hvordan oppdrettsselskapene jobber med fôringsoptimalisering her.

Få med deg tips om våre nye artikler. Klikk her.

Bildet viser to operatører som ser på en merd