En etterlengtet arena er etablert

At rollen som fôrer er viktig var det ingen tvil om. At riktig fôring av fisken er viktig for kostnader og miljø, er også velkjent. Men at behovet for et arrangement for fôrere, på tvers av selskap, var så etterlengtet – det visste vi ikke.

Vi hadde fått noen hint om at Spillfree kunne være den riktige aktøren for å dra i gang et nytt arrangement – en fagsamling for fôringspersonell. Vi var usikre på oppslutningen, men tok sjansen og bestilte lokaler i håp om at noen ville komme. Og interessen var overveldende. Fra hele Norges kyst meldte fôringspersonell seg på, og til sammen kom det 100 deltagere fra 30 ulike oppdrettsselskap.

God kunnskap om fôring

Teamet i Spillfree besitter høy kompetanse og har lang praktisk erfaring fra oppdrettsnæringen. Gjennom daglige analyser og ukentlige oppfølgingsmøter med kundene har vi bygget et enormt datagrunnlag for å forstå hva som skal til for å fôre fisken optimalt. Og dette ønsker vi å dele. I flere år har vi tilbudt kurs innen fôring, og med dette som bakteppe satte vi sammen et program basert på våre erfaringer. I tillegg fikk vi med dyktige aktører i næringen som også ønsket å dele sine erfaringer. Dette ga oss et utmerket grunnlag for en spennende konferanse.

Oppdrett er et puslespill

Vi var heldige og fikk med oss erfarne folk fra næringen. Alf-Helge Aarskog, tidligere daglig leder i Mowi og nå konsulent og lektor ved NMBU, tok oss gjennom historien, utfordringene og merkeårene innen oppdrett. Han minnet oss også på hva vi faktisk jobber med – nemlig matproduksjon. Sunn og kostnadseffektiv kvalitetsmat. Han snakket om viktigheten av å forstå hvorfor vi gjør som vi gjør, og at de som fôrer fisken er de som bestemmer resultatet. Det er et stort puslespill og man må ha kunnskap om så mange felt som mulig for å få et perfekt resultat.

Fra Spillfree fikk vi høre gründer og daglig leder Vidar Myhre fortelle om hvorfor biologisk kunnskap er viktig for fôring, og hva som påvirker fôringsresultatet. Sigrid Venås stilte spørsmålet om det fantes

en fasit på optimal fôring. Her fikk deltagerne jobbe i grupper, dele erfaringer og komme med tiltak for optimal fôring. Salgssjef Kåre Gruven snakket om fordeler og ulemper ved syklisk fôring og måltidsforing. I tillegg er vi veldig glade for at vår egen Hedda Mathisen ledet hele showet med stødig hånd og masse sjarm.

Kunnskapsdeling er viktig for fremdrift

Både Måsøval og Svanøy Havbruk delte raust om prosjekt og hva de setter søkelyset på. Hvordan de jobber med å mette fisken, med rekruttering, motivasjon og tilhørighet, samt kultur og teamfølelse i bedriften. Alt det som gjør at hverdagen til de ansatte blir meningsfull og spennende for de som jobber der.

Gjennom sofapraten med Peter Holm fikk vi også høre fra ansatte i Sinkaberg-Hansen og Grieg Seafood rundt arbeidshverdag, motivasjon, rekruttering og personlig utvikling.

Til slutt fikk vi høre om undervannsfôring og hvordan Smir jobber med sine systemer. Frode Rygh var tydelig på at deling av informasjon er svært viktig for at vi skal komme oss videre, og at forum som dette er nødvendig.

Daglig leder Vidar Myhre i Spillfree sier at samlingen ble en suksess. Vi annonserte samlingen en måned før start, og med en slik oppslutning sier det noe om hvor stort behovet for en felles arena for denne gruppen er. Tilbakemeldingene vi har fått er også utelukkende positive. Vi kommer definitivt til å arrangere dette igjen i 2025.

Dette sier noen av de som deltok i 2024

Flott arrangement som bør være årlig på samme tid av året.

Et veldig bra og innholdsrikt program. Håper det blir tradisjon.

Flott at dere dra i gang en slik arena for oss fôrere! håper det blir en årlig happening og at konseptet utvikles videre.

Endelig endelig et forum for de som fôrer, topp !!

Dette kan bli stort, og jeg håper på gjentakelse årlig.

Eg føler at detta bare var starten på eit større fôringsmiljø på tvers av «alle» oppdretterene 🙂 Tusen takk!