Gruppe med fem personer. Fire menn bak og ei dame foran.

Sommerstudentene er på plass

Møt våre nye annotører, Oscar, Håvard og Maren. Oscar og Håvard har bakgrunn fra biomarin innovasjon og holder nå på med Master i Ocean Resources, mens Maren studerer Havbruksingeniør.

I tillegg har vi Oscar og Fredrik som allerede har jobbet for oss på deltid siden 2023. De har begge fullført bachelor i Havbruksingeniør og skal nå videre på master. Med bakgrunn fra teknologi, innovasjon og havbruk besitter de alle verdifull forståelse av næringen som vi kan dra nytte av.

Annotering er selve kjernen i utvikling av AI. Uten et annotert datasett som AI-en kan lære av, vil ikke AI-en være i stand til å læres opp. Gjennom annoteringen bidrar studentene til å forbedre dataene som brukes til opplæring av AI.

Som en del av AI-teamet i Spillfree, samarbeider de tett med ingeniører og kunderådgivere for å forstå problemstillingene til havbruksnæringen og være i stand til å vurdere dataen som brukes. Dette arbeidet inngår bl.a i opplæringen av vår nye fôringsassistent.

Fôringsassistenten AINA

I sommer styrker vi altså AI for å snart lansere fôringsassistenten AINA. AINA begynner å få god innsikt i fôringsarbeidet, men trenger noe mer opplæring før hun kan jobbe alene. Denne jobben er nå i full gang.

Hvem er AINA og hva kan hun hjelpe fôreren med? Kort fortalt gir hun fôreren beslutningsstøtte i sanntid for å oppnå presisjonsfôring

  • AINA holder oversikten mens fôroperatøren fôrer.
  • AINA varsler dersom hun finner avvik i pelletskyene, aktiviteten eller kameraets posisjon
  • AINA dokumentere fôringen
  • AINA holder kontroll og kan øke operatørens kapasitet, forbedre fôrfaktor og tilvekst.

Vi ønsker studentene velkommen ombord. Dere gjør en viktig jobb for oss!