E-læringskurs

Profesjonaliser fôringen med e-læringskurs.
E-læringskurset er nettbasert og tilbys på norsk og engelsk. Kurset er delt inn i fire områder og hver del inneholder oppfølgingsspørsmål underveis. Etter gjennomført kurs får deltakerne tilsendt kursbevis.

1. Kapasitet

Kapasitet er hjørnesteinen for vellykket fôring. Kurset utforsker både teknisk og menneskelig kapasitet og går grundig inn i faktorene som påvirker fôringsoperatørens evne. Det gir innsikt i hvordan du kan maksimere kapasiteten for å oppnå høy produktivitet og optimal vekst, og anerkjenner dens avgjørende rolle for å sikre effektivitet i produksjonen.

2. Kamerakontroll

Når de grunnleggende kapasitetselementene er etablert, skifter fokuset til kamerakontroll. Fôringsoperatørens hovedansvar er å identifisere ‘avklaringssonen’ – et område som gir det best grunnlaget for å finjustere fôringen. Denne sonen er i konstant endring gjennom dagen, og påvirkes av flere faktorer. Vi ser på utstyr, ulike fôringssituasjoner, og utfordringer du kan møte som fôringsoperatør.

3. Involveringer

Kurset tar for seg involveringer og dynamisk fôring. En involvering er en beslutning om endring av dose på bakgrunn av spiseaktiviteten og mengden pellets du ser gjennom kameraet. Beslutningsgrunnlaget for en involvering betinger god
kamerakontroll. Ved dynamisk fôring justeres fôringen etter appetitten på fisken.

4. Tilgjengelighet

Gjennom involveringer med kamera og fôrdose kan fôret gjøres så tilgjengelig som mulig. God tilgjengelighet og dynamisk fôring betinges av at operatøren har frihet til å gjøre egne valg. Operatørens evne til å tolke situasjonene er avgjørende. Målet
er best mulig tilvekst uten fôrspill.

Hvorfor ta fôringskurs?

  • Forsterker læringsutbyttet på fôring gjennom å øke motivasjon, refleksjon, diskusjon og utvikling.
  • Gir en felles forståelse av fôring gjennom et praktisk og teoretisk kompetansegrunnlag.
  • Legger grunnlaget for hva som skal til for å oppnå optimal og bærekraftig fôring.

Pris

Vårt e-læringskurs har en fast pris på kr 4100,- pr. bruker. Brukeren har tilgang til kurset i ett år.

Ta kontakt med oss for tilbud dersom dere ønsker bedriftsavtale.

null

Sommerkampanje ut juni! kr 3075 pr. bruker

Heldagskurs

Spillfree arrangerer også bedriftsinterne heldagskurs for grupper opp til 20 deltagere.

Kontakt oss for tilbud på kurs eller andre henvendelser

Kåre Gruven

Salgssjef

+47 48 99 18 31
kaare.gruven@spillfree.no

Hedda Mathisen

Kunderådgiver

+47 919 13 681
hedda.mathisen@spillfree.no