Arctic Fish har forbedret resultatene for tilvekst, og økt foringspresisjon spiller helt klart en rolle. I tett samarbeid med teamet hos Spillfree har vårt operative personell fått økt sin bevissthet, motivasjon og kunnskap om fôring. Dette har bidratt til en bedre forståelse av optimal fôring. For oss er det særdeles viktig med god oppfølging og tilgang til en kunnskapsrik diskusjonspartner i den oppbyggingsfasen vi er i i Vestfjordene på Island.  Dette får vi gjennom teamet hos Spillfree.