Arctic Fish har forbedret resultatene for tilvekst, og økt foringspresisjon spiller helt klart en rolle. I tett samarbeid med teamet hos Spillfree har vårt operative personell fått økt sin bevissthet, motivasjon og kunnskap om fôring. Dette har bidratt til en bedre forståelse av optimal fôring. For oss er det særdeles viktig med god oppfølging og tilgang til en kunnskapsrik diskusjonspartner i den oppbyggingsfasen vi er i i Vestfjordene på Island.  Dette får vi gjennom teamet hos Spillfree.

Stein Ove Tveiten
Stein Ove Tveiten, daglig leder i Arctic Fish

If this job has taught us anything, it is that no day is the same and that feeding in two different sites is not the same thing. Seeing visual and monitored results through the generation instead of seeing only end-generation results is a huge benefit for us. Discussing, viewing and evaluating the feeding results through the day is also beneficial to achieve the best possible feed conversion ratio. Spillfree has improved our feeding methods – by brilliantly collecting, studying and giving out information that makes us and the industry more sufficient.

Sara Atladottir og Bylgja Hálfdanardóttir, fôringsoperatører i Laxar

Gjennom vårt samarbeid med Spillfree har vi oppnådd sterkere fokus på fôringsprestasjon. Videoverktøyene har gitt oss muligheten til å gå tilbake og vurdere hvert enkelt måltid, og presisere fôringsteknikken til våre operatører. Dette har resultert i fruktbare diskusjoner hvor vi sammen har kommet frem til hvordan vi ønsker å avslutte et måltid. Spillfrees verktøy har vært nyttige ved utfordrende forhold samt opplæring av nyansatte. Samarbeidet fortsetter å være veldig lærerikt, og hjelper oss i møte med nye utfordringer.

Elisabeth Kjensli
Elisabeth Kjensli, tilvekstleder i Firda Seafood Group