om oss

Spillfree er et aquatech-selskap fra Trondheim som har som formål å forhindre matsvinn og øke tilvekst

Vår historie

Spillfree ble stiftet i 2016 av gründer og tidligere driftsleder/fôrkoordinator Vidar Myhre. Myhre har prosjektleder- og biologibakgrunn fra NTNU og jobbet over 20 år i havbruksnæringen, hvorav 13 år i MOWI. Med lidenskap for fôring ser han stort potensiale til økt verdiskaping gjennom økt tilvekst og redusert utslipp. Formålet var å lage software for optimalisering av fôring og forbedre utnyttelsen av fiskens tilvekstpotensial. 

AquaAnalytics ble stiftet i 2016 av veterinær og Dr. Arnfinn Aunsmo. Han har en PhD innen fiskehelse, tidligere vært produksjonsdirektør og over 25 års erfaring fra oppdrettsnæringen. Hans formål var å lage software for biologisk optimalisering.

I 2018 fusjonerte Spillfree og AquaAnalytics og ble til ett selskap. 

Om oss

Spillfree er et teknologiselskap innen oppdrettsnæringen som har som formål å forhindre matsvinn og øke tilvekst i oppdrettsmerdene. Et stadig tilbakevendende tema har vært om man har fôret riktig og utnyttet fiskens tilvekstpotensial. Samtidig har det vært utfordrende å synliggjøre konsekvenser av valg innen biologi og fiskehelse. Med utgangspunkt i disse problemstillingene, utvikler og leverer vi praktisk beslutningstøtte og verktøy for biologisk optimalisering.

Med kjernekompetanse på biologisk optimalisering og spesielt fôring, ligger vårt fokus på bevisstgjøring, forbedring og verdiskaping i oppdrettsnæringen. Sammen, ønsker vi å gjøre lakseoppdrett mer effektivt, bærekraftig og miljøvennlig.  

Vår metode: Fokus på fôring – med fôreren i fokus

Verdiskapning innen fiskeoppdrett er i hovedsak knyttet til biologi. Man er ofte nødt til å ta beslutninger som har stor innvirkning på verdiskapningen. Dette kan være slaktetidspunkt, smoltstørrelse, utstyrskapasitet, fiskehelse, vaksiner, fôr med mer. Ofte må man støtte seg til tidligere erfaringer eller antatt beste praksis. 

For oss er det essensielt at dialogen og samspillet med både fôrer og ledelse er til stede. Dette legger til rette for tett oppfølging som er med på gir bedre innovasjonskraft, bevisstgjøring på fôring, forbedring og verdiskaping. Å være tett på driften gir også bedre mulighet til lokale og regelmessige forbedringer, skreddersydd til kunden. Vår metode skal gi økende motivasjon, kvalitet og læringspotensial til alle involverte parter. 

Vårt team

Flere av våre medarbeidere har lang praktisk fartstid fra oppdrettsnæringen, noen over 20 år. At vårt team er fostret på samspillet mellom biologisk, teknologisk og akademisk kunnskap gjør at vi forstår hvilke utfordringer og behov kundene står ovenfor. 

Vidar Myhre

Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

 

Magnar Olsen

Magnar Olsen

IT og analyse

+47 90 73 51 86
magnar.olsen@spillfree.no

 

Tarique Mahmud

Tarique Mahmud

Prosjektleder

+47 94 89 60 86
tarique.mahmud@spillfree.no

 

Øyvind Olausen

Øyvind Olausen

Leder leveranse

+47 90 85 14 26
oyvind.olausen@spillfree.no

 

Sigrid Venås

Sigrid Venås

Analytiker/Prosjektleder

+47 92 40 07 78
sigrid.venas@spillfree.no

 

Geir Tjørhom

Geir Tjørhom

Systemutvikler

+47 41 64 59 12
geir.tjorhom@nowit.no

 

Paul Steinar Valle

Paul Steinar Valle

Leder FoU

+47 93 40 96 26
paul.s.valle@spillfree.no

 

Thomas A. Hansen

Thomas A. Hansen

Markedssjef

+47 90 26 82 11
thomas.hansen@spillfree.no

 

Markus Randa

Markus Randa

Systemutvikler, frontend

+47 94 89 60 86
markus.randa@spillfree.no

 

Jonas Feragen

Jonas Feragen

Leder IT

+47 90 02 64 21
jonas.feragen@spillfree.no

 

Victoria Moe

Victoria Moe

Analytiker

+47 92 31 46 60
victoria.moe@spillfree.no

 

Oda Andreassen

Oda Andreassen

Analytiker trainee

+47 41 85 49 71
oda.andreassen@spillfree.no

 

Arnfinn Aunsmo

Arnfinn Aunsmo

Konsulent

+47 48 08 30 21
arnfinn.aunsmo@spillfree.no

 

Eirik Hauge

Eirik Hauge

Analytiker

+47 97 07 20 97
eirik.hauge@spillfree.no