Optimal fôring gjennom SMART-analyse og profesjonell oppfølging

VideoTools er et beslutnings- og analyseverktøy for optimalisering av fôringsprestasjoner, med økt tilvekst og null fôrspill som mål.
En programvare skreddersydd for optimalisering av fôringsprestasjoner. Analyser, statistikk og rapporter tilgjengelig til enhver tid for den valgte perioden.
Maskinlæring
Spillfree gir fôringsoperatører bedre forutsetninger til å utnytte potensialet i fôringen gjennom SMART-analyse og profesjonell oppfølging i VideoTools.
Vi analyserer hver eneste fôringsdag og gjør fôring til en kontinuerlig forbedringsprosess. Med vår hjelp kommer fôreren stadig nærmere en optimal utførelse.
  • Høyere grad av mett fisk og null fôrspill

  • Bedre tilgjengelighet gjennom mindre grensebasert fôring

  • Økt kompetanse gjennom kvalitet og utvikling – redusert opplæringstid

  • Bedre tilvekst gir kortere produksjonsperiode og færre dager i sjøen

  • Profesjonalisering av fôringsyrket

Kunsten å omdanne fôr til fisk

Fôrutgifter utgjør 50-60% av kostnadene ved oppdrett av laks og ørret. Både fôrsløsing og dårlig tilvekst er kostbart. I tett samarbeid med fôrere bidrar Spillfree til at oppdrettere utnytter fôringspotensialet bedre, gjennom å analysere og diskutere faktiske situasjoner i stedet for tall.
teknologi
videotools2

Profesjonalisering av fôringsyrket

Vi vil bidra til å profesjonalisere fôringsyrket for å sikre økt tilvekst. Evalueringer av fôringer i VideoTools gir økt bevissthet, motivasjon og faglig utvikling. Kombinasjonen av vår kunnskap om biologi og vårt enorme datamateriale gjør oss i stand til å tilby et svært verdifullt produkt. Målet er økt tilvekst og null fôrspill, og ved hjelp av tett oppfølging hjelper vi kundene å nå målet.

Kunsten å omdanne fôr til fisk

Fôrutgifter utgjør 50-60% av kostnadene ved oppdrett av laks og ørret. Både fôrsløsing og dårlig tilvekst er kostbart. I tett samarbeid med fôrere bidrar Spillfree til at oppdrettere utnytter fôringspotensialet bedre, gjennom å analysere og diskutere faktiske situasjoner i stedet for tall.
teknologi

Profesjonalisering av fôringsyrket

Vi vil bidra til å profesjonalisere fôringsyrket for å sikre økt tilvekst. Evalueringer av fôringer i VideoTools gir økt bevissthet, motivasjon og faglig utvikling. Kombinasjonen av vår kunnskap om biologi og vårt enorme datamateriale gjør oss i stand til å tilby et svært verdifullt produkt. Målet er økt tilvekst og null fôrspill, og ved hjelp av tett oppfølging hjelper vi kundene å nå målet.
videotools2

Unik teknologi

Spillfree har utviklet en SMART-recorder som er i stand til å gjøre opptak fra eksisterende merdkamera og hente data fra fôringssystemet. SMART-recorderen tar opptak av strategisk viktige måltidsperioder som sier noe om fôringsprestasjonen.

Opptakene gjøres tilgjengelig i programvaren VideoTools, som våre analytikere videre gjør analyse, evaluering og oppfølging i. Vår teknologi fungerer som et top-layer-system, og krever ikke noe nytt fysisk utstyr ned i merden.

Bærekraft, miljø og kompetanseutvikling

Hvis vi skal nå nullutslippsmålet og være i stand til å øke matproduksjon med 70% innen 2050, må omfattende tiltak tas. Akvakultur den raskest voksende matproduserende sektoren globalt, og blir sett på som løsningen for å dekke det fremtidige matbehovet.

Av hensyn til miljøet er det viktig at denne veksten skjer på en bærekraftig måte, noe vi i Spillfree har store ambisjoner om å bidra til.

Unik teknologi

Spillfree har utviklet en SMART-recorder som er i stand til å gjøre opptak fra eksisterende merdkamera og hente data fra fôringssystemet. SMART-recorderen tar opptak av strategisk viktige måltidsperioder som sier noe om fôringsprestasjonen.

Opptakene gjøres tilgjengelig i programvaren VideoTools, som våre analytikere videre gjør analyse, evaluering og oppfølging i. Vår teknologi fungerer som et top-layer-system, og krever ikke noe nytt fysisk utstyr ned i merden.

Bærekraft, miljø og kompetanseutvikling

Hvis vi skal nå nullutslippsmålet og være i stand til å øke matproduksjon med 70% innen 2050, må omfattende tiltak tas. Akvakultur den raskest voksende matproduserende sektoren globalt, og blir sett på som løsningen for å dekke det fremtidige matbehovet.

Av hensyn til miljøet er det viktig at denne veksten skjer på en bærekraftig måte, noe vi i Spillfree har store ambisjoner om å bidra til.

Spillfree legger til rette for en mer bærekraftig akvakulturproduksjon gjennom SMART-analyser og praktisk beslutningsstøtte. Bra for fisken, bra for oss.

Produktfordeler

Group 908

Bærekraftig produksjon

Bedre tilvekst på fisken og redusert fôrspill gir økt produksjon, bedre fiskevelferd og økt bærekraft. Kortere produksjonstid gir også mindre biologisk risiko og lengre brakklegging.
Group 909

Programvare på fôring med tilgang til analyser, statistikk og rapporter

Fôring er en oppdretters kjerneaktivitet, og med Spillfree får du et profesjonelt støtteapparat i ryggen. Med tilgang til programvaren kan en også se fôringsprestasjonene på valgt periode.
foring

Profesjonalisering av fôringsyrket

Våre kunder opplever økt bevissthet, motivasjon og kunnskap om fôring.
Sitat_ikon

Arctic Fish har forbedret resultatene for tilvekst, og økt foringspresisjon spiller helt klart en rolle. I tett samarbeid med teamet hos Spillfree har vårt operative personell fått økt sin bevissthet, motivasjon og kunnskap om fôring. Dette har bidratt til en bedre forståelse av optimal fôring. For oss er det særdeles viktig med god oppfølging og tilgang til en kunnskapsrik diskusjonspartner i den oppbyggingsfasen vi er i i Vestfjordene på Island.  Dette får vi gjennom teamet hos Spillfree.

 

Stein Ove Tveiten, daglig leder i Arctic Fish
Stein Ove Tveiten

Kontakt oss for tilbud eller andre henvendelser

Vidar Myhre
Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

Thomas Hansen
Thomas A. Hansen

Markedssjef

+47 90 26 82 11
thomas.hansen@spillfree.no