Spillfree i vekst – med biologi, mennesker og teknologi i førersetet

Vi opererer i en spennende næring som har som mål om å bli mer bærekraftig, øke produksjon og bli mer lønnsom. Vi er rigget for skalering, både gjennom kvalitet i leveransene til eksisterende kunder samt nye samarbeid og prosjekter. Med planene vi har, er det ikke usannsynlig at vi øker antall ansatte betraktelig om noen år.

Utviklingen vår bærer preg av skalering, både i form av flere ansettelser, nye kommersielle produkter og utvikling av eksisterende, samt flere kunder nasjonalt og internasjonalt. Med lidenskap for biologi, mennesker og teknologi – har vi som målsetting å være en ledende leverandør på beslutningsstøtte knyttet til biologisk optimalisering innen moderne akvakultur. I 2019 hadde selskapet totalt seks ansatte som jobbet i Spillfree, bare ett år senere er ble vi 15 ansatte. Vi har bygget opp en solid IT- og leveranseavdeling, samt at vi også har avdelinger på marked og FoU.

I dag er vi operative i to land med 11 kunder, som innebærer både oppdrettere og leverandører. Hittil har vi 42 lokaliteter i Norge og åtte på Island. Markedet i Island vil bli veldig spennende fremover. Tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere gjør oss i stand til å kontinuerlig utvikle oss og skape merverdi til våre kunder. Deres behov er vårt mål og sammen er vi i stand til å tilby lokale og kontinuerlige tilpasninger for kundens beste når det kommer til biologisk optimalisering.

 

Dette kan leses mer om i artikkelen fra Kyst.no.

https://www.kyst.no/article/spillfree-i-vekst-skal-oeke-antall-ansatte-betydelig/?fbclid=IwAR0CBSA6n-Jhj3wdUkYgnPvydRecDpGpU_Sgc6taTh9zxN5cf7zbQOM1UPw