Utstyrsleverandøren Spillfree utvider tilbudet. Under Aqua-Nor lanserte vi en komplett digital løsning for optimalisering av fôring.

Spillfree har nå valgt å tilby en totalleveranse på biologisk optimalisering i fiskeoppdrett. For at oppdrettere skal kunne ta ut uutnyttet potensiale i akvakulturproduksjon, trengs det bedre kunnskap om biologi, fôring og riktig beslutningsstøtte for å ta de riktige valgene. Derfor har vi valgt å tilby et totalkonsept for optimalisering av fôring til oppdrettere. Kompetansen vi har på fôring er vårt konkurransefortrinn og er et viktig utgangspunkt for et godt samarbeid med våre kunder.

Showcaset under Aqua Nor 2021

Konseptet ble showcaset under Aqua Nor messen, med mulighet til å prøve live-demo av de digitale verktøyene. Den digitale løsningen er delt inn i fôringsanalyse, kursing, oppfølging og strategiske beslutninger. Konseptet inkluderte i utgangspunktet VideoTools (et videoanalyseverktøy for optimale fôringsprestasjoner) inkluderer også nå brukertilganger til optimaliseringsverktøyet AquaTools, som skal bevisstgjøre sammenhengen mellom biologi og økonomi bedre. I tillegg inkluderes LearnTools, som er en digital kompetanseplattform på fôring og DrawTools, et digitalt illustreringsverktøy for simulering av f.eks fôringssituasjoner.

Les mer om lanseringen fra Kyst.no sin pluss-sak her: https://www.kyst.no/article/lanserer-komplett-digital-plattform-paa-aqua-nor/?fbclid=IwAR3xpSRQKIWU4yao-bFCUT6GtR1rD5jslPZ_MmlBuwdvnC5HkML5kFqSCx0 

Bilder fra messen