Lunsjwebinar #2: Bærekraftig fôring

 

Tidspunkt: Fredag 25. mars kl. 1200-1300
Tema: Trening og opplæring av fôringsoperatører
Sted: Microsoft Teams
Språk: Norsk

 

Fredag 25. mars holder vi det andre lunsjwebinaret i webinarserien Bærekraftig fôring. Temaet for denne gang er «trening og opplæring av fôringsoperatører» i sjøbasert oppdrett. Det vil bli innlegg fra ulike aktører fra næringen som skal dele sitt perspektiv på temaet. Forrige lunsjwebinar ble en braksuksess med hele 127 påmeldte deltakere og vi håper denne blir minst like populær.

 

Generelt om webinarserien

Det foregår et betydelig paradigmeskifte når det kommer til teknologimiksen som benyttes for oppdrett. Store havfarmer, lukkede- og semi-lukkede anlegg og stadig mer avanserte landbaserte anlegg konstrueres, i tillegg til mer avansert oppdrett i sjø. Et stadig tilbakevendende spørsmål for er om man fôrer riktig og utnytter fiskens tilvekstpotensial til det fulle. Bærekraftig fôring er av stor betydning for både fiskens velferd og vekst, fôr-utnyttelse, oppdretters økonomi og ikke minst miljøet rundt oss.
Webinarserien skal sette lys på fiskens biologi og samspillet med mennesket i det operative knyttet til fôring. Målet er å skape et kompetanseløft på oppdretternes viktigste aktivitet og en arena for å øke bevissthet, engasjement og kunnskap på temaer innen bærekraftig fôring..

 

Webinaret er gratis og åpent for alle interesserte.

Mer info og påmelding