Hester Island

Spillfree jobber ikke bare med fremgangsrike og innovative norske oppdrettsselskaper. Vi er også i andre farvann – blant annet på sagaøya Island. Island har en aktiv oppdrettsbransje, og vi i Spillfree er så heldige at vi har to av selskapene som kunder; ArnarLax og Arctic Fish.

Selv om vi jobber med moderne kommunikasjonsløsninger, så er det viktig for oss å treffe våre kunder der de er. Kunstig intelligens eller kommunikasjonsløsninger klarer ennå ikke å fange følelsen av kultur, atmosfære, vær og vind som et fysisk besøk gjør. Det var på overtid med et besøk på sagaøya, så i september fikk vi endelig til en tur. Det ble en utbytterik tur, både faglig, kulturelt og sosialt. Det kan du lese mer om her.

 

Island og oppdrettsbransjen

Island er kjent for sitt dramatiske landskap fylt med geysirer, varme kilder, vannfall, isbreer, og vulkaner. Landet ligger på Atlanterhavsryggen og er geologisk sett et av de mest aktive stedene på jorden, noe som gir det en konstant fornyet energi.

Islands geografiske plassering og unike marine økosystemer gjør at oppdrettsbransjen har mange utfordringer med ekstremt vær og vind hele året. De har veldig lave temperaturer på vinteren (i de mest ekstreme tilfellene helt ned til 0,2℃!) som gjør at utnyttelsen av høyere temperaturer på sommeren er veldig viktig for tilveksten. 

Lakseoppdrettsbransjen på Island har vokst betydelig de siste årene. Den kombinerer landets lange tradisjoner for fiskeri med moderne akvakulturteknologi. Dette gir ikke bare høykvalitetsprodukter, men sikrer også bærekraftige praksiser som er i harmoni med landets økologiske forpliktelser.

En annen fordel Island har er tilgangen til fornybare energikilder, spesielt geotermisk energi. Denne energikilden kan brukes til å regulere vanntemperaturen i landbaserte oppdrettsanlegg, noe som kan forbedre vekstforholdene for laksen og redusere avhengigheten av medikamenter.

Det er en spennende tid for Island, hvor de balanserer mellom å bevare sin unike natur og kultur, samtidig som de går frem som ledende innen bærekraftig innovasjon.

Bak kulissene med Spillfree-teamet

Vi var tre deltakere fra Spillfree på Island: Hedda og Julie som begge jobber som kunderådgivere og analytikere. Hedda er utdannet biolog, mens Julie er utdannet havbruksingeniør. Vår tredje deltaker var Sigrid. Hun leder Spillfrees leveranseavdeling, og er utdannet biolog.

Bildet viser Spillfrees team på besøk på oppdrettsanlegg

For å sikre at både vi og kundene fikk god utnyttelse av tiden, var det viktig med grundige forberedelser. Logistikken ble ordnet i tett dialog med kundene. Hos alle kunder ble det planlagt faglige møter og omvisninger i samarbeid med styringsgruppene på de ulike engasjementene vi har.

Utover det rent faglige benyttet vi også anledningen til å ta del i den særegne naturen og kulturen på Island. Her var våre kunder til stor hjelp under organisering av reise, anbefalte severdigheter, rutevalg, hoteller og restauranter.

Om Arnarlax og Arctic Fish

Vi besøkte Arnarlax og Arctic Fish.

Arnarlax er Islands største akvakulturselskap. Selskapet ble etablert i 2009 i Bíldudalur, som er en liten by innerst i Arnarfjordur. Selskapet er fullt vertikalt integrert med egen smoltproduksjon, oppdrettsanlegg, slakteri og salgsapparat. Arnarlax har vært kunde av Spillfree siden 202. SalMar ASA er majoritetseier med over 51% av aksjene.

Arctic Fish har vært kunde av Spillfree siden 2020. Selskapet er majoritetseid av Mowi, som har over 51% av aksjene. Selskapet dekker smoltproduksjon, oppdrett, slakt og salg – store deler av verdikjeden.

Vi møtte engasjerte kunder

Bildet viser besøk på fôrflåte

 

Vi hadde mange møter med driftsledere og driftsteknikere. De tok oss med ute på to sjøanlegg vi følger opp. Her fikk vi anledning til å kjenne på vær og vind, og få innsikt i kommunikasjonen mellom teknikerne og fôroperatørene.    

Vi i Spillfree vektlegger en tett relasjon til våre kunder. Derfor var det ekstra hyggelig å oppleve en varm mottakelse av de ansatte i bedriftene. De var oppriktig interessert i å dele sine erfaringer, åpenhet om behov, muligheter og forbedringspunkter de har identifisert. Vi ble godt kjent med fôroperatørene som vi til vanlig har kontakt med to ganger i uken gjennom oppfølgingsmøter over Teams.

Det er veldig fint for oss kunderådgivere å styrke relasjonene samt få bredere innsikt i hvordan arbeidsdagen til en fôroperatør er. Det er ofte variasjoner i praksis mellom ulike bedrifter og sentraler innad i bedrifter. Sammen med senterledere, fôroperatører og driftsledere hadde vi flere møter om fôring. Her ble det gjennomgått tall og statistikk, diskutert fremtidige fôringsstrategier, kunstig intelligens og maskinlæring, samt status på fôringsarbeidet i virksomheten.

Bildet viser ansatte på smoltanlegg

Her får vi omvisning på et smoltanlegg i Talknafjordur. Anlegget har ulike avdelinger innendørs og utendørs. Det er den største fisken som lever i kar utendørs. Anlegget resirkulerer ca. 30% av vannet. 

Relasjons- og teambygging

Vi fikk gode tips til hvordan vi kunne bruke (den knappe) fritiden vi hadde på Sagaøya. Vi fikk anbefalinger om skjulte perler, som for eksempel en Hot Spring i Talknafjordur. Denne Hot Springen ga oss fantastisk utsikt over tre anlegg vi følger opp til daglig. 

 

Bildet viser kulturelle opplevelser på Island

Vi ble også invitert med til en stall for å hilse på hestene til en fôroperatør. En flott opplevelse!

Vi fikk erfare hvor viktig oppdrettsnæringen er for små samfunn på Island. Næringen er mange steder hjørnesteinsbedrifter som er viktig for sysselsettingen og ikke minst bosettingen på øya.

Bildet viser kulturelle opplevelser på Island

Vi ser fram til å gjenta besøket på Island. Det er viktig for oss som jobber tett med operatører og ledere å oppleve produksjonen i praksis. Det gir oss en god innsikt i hvordan hverdagen til kundene er, og vi kan lettere tilpasse vår programvare og våre tjenester til å bidra til at kundene lykkes med optimalisering av fôringsprosessen. Vi benytter anledningen til å takke våre islandske kunder for deres tid, engasjement, og (varme) mottakelse.