Hester Island

Spillfree på sagaøya Island

Spillfree jobber ikke bare med fremgangsrike og innovative norske oppdrettsselskaper. Vi er også i andre farvann – blant annet på sagaøya Island. Island har en aktiv oppdrettsbransje, og vi i Spillfree er så heldige at vi har to av selskapene som kunder; ArnarLax og Artic Fish.