Verktøy for strategisk beslutningsstøtte

Aquatools

Aquatools er et strategisk beslutningsverktøy for biologisk optimalisering. Basert på avanserte modeller kan brukeren få rask innsikt i effektene av biologiske og økonomiske endringer.

 Aquatools modellerer effekter av endring med utgangspunkt i biologi. Brukeren kan i løpet av kort tid få innblikk i biologiske og økonomiske konsekvenser, og oppnå økt produksjon, lønnsomhet, fiskevelferd og bærekraft.

Aquatools visualiserer og gir brukeren biologiske og økonomiske nøkkeltall. Brukeren er i stand til å foreta beregninger som fungerer, noe som gjør Aquatools til et utmerket verktøy til å vise forbedring, basert på biologiske og økonomiske faktorer. Verktøyet bruker en fleksibel modell som muliggjør endringer basert på kundeønsker. Derfor er det også viktig for oss med tett oppfølging av kundene, som har en viktig funksjon i utviklingen av de ulike modellene. Aquatools er et anerkjent verktøy, og utviklet av Dr. Arnfinn Aunsmo. 

 

Nysgjerrig på å høre mer? Ta kontakt med oss for mer informasjon eller en mer utfyllende presentasjon.

aquatools 2.0

Vi jobber mot lansering av Aquatools 2.0 som inneholder følgende modeller til kunder:

  • Genetics
  • Optimization
  • Cost of Disease
  • Cost-benefit vaccination
  • Cost-benefit feed
  • Harvest model
  • Investment model
  • MTB-model 

Kontakt oss for mer informasjon.

Vidar Myhre

Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

 

Arnfinn Aunsmo

Arnfinn Aunsmo

Konsulent

+47 48 08 30 21
arnfinn.aunsmo@spillfree.no

 

Thomas A. Hansen

Thomas A. Hansen

Markedssjef

+47 90 26 82 11
thomas.hansen@spillfree.no

 

Tarique Mahmud

Tarique Mahmud

Prosjektleder

+47 94 89 60 86
tarique.mahmud@spillfree.no