Om AquaTools

Visualiserer uutnyttet potensiale

AquaTools er et strategisk beslutningsstøtteverktøy for optimalisering av biologiske og økonomiske faktorer i fiskeoppdrett.

Verktøyet gjør det enkelt å gjøre kost/nytte-vurderinger, og viser effekten av endringer i biologiske og økonomiske variabler.

Industrielt og akademisk verktøy

AquaTools egner seg både til industrielt og akademisk bruk. Det har modeller innenfor områder som MTB, fiskehelse, genetikk, slakting og fôr.

Full opplæring i bruk av verktøyet er inkludert i lisensen. Vi tilbyr også rådgivning og kurs utover dette etter kundens behov.

Gjør bærekraftige valg

AquaTools bruker en fleksibel og vitenskapelig modell, og gir raskt innsikt i biologiske og økonomiske nøkkeltall. Oppdretteren får dermed et godt grunnlag for å ta gode avgjørelser.

Resultatet blir større og mer bærekraftig produksjon, økt lønnsomhet og bedre fiskevelferd.

Modeller innen MTB, fiskehelse, genetikk, slakting og fôr

 • null

  Investment

  Undersøker effekten av langsiktige investeringer

 • null

  Cost of disease

  Viser effekter av sykdom

 • null

  Harvest

  Hjelper deg å sammenligne og finne optimal innhøsting på merdnivå

 • null

  Genetics

  Viser effekten av forbedret genetikk

 • null

  Feed

  Sammenligner bruk av ulike fôrtyper, brukt i perioder eller full produksjonssyklus

 • null

  Vaccination

  Viser effekten av sykdom og forskjellige vaksiner i en produksjonssyklus

 • null

  Optimization

  Hjelper deg å utnytte konsesjonen best mulig

 • MTB

  MTB

  Visualiserer potensialet for utnyttelse av selskapets konsesjoner

Ønsker du mer informasjon om AquaTools?
Send en forespørsel i skjemaet for å få mer informasjon, booke en presentasjon eller forespørsel om demo.
SEND FORESPØRSEL
 • null

  Investment

  Undersøker effekten av langsiktige investeringer

 • null

  Cost of disease

  Viser effekter av sykdom

 • null

  Harvest

  Hjelper deg å sammenligne og finne optimal innhøsting på merdnivå

 • null

  Genetics

  Viser effekten av forbedret genetikk

 • null

  Feed

  Sammenligner bruk av ulike fôrtyper, brukt i perioder eller full produksjonssyklus

 • null

  Vaccination

  Viser effekten av sykdom og forskjellige vaksiner i en produksjonssyklus

 • null

  Optimization

  Hjelper deg å utnytte konsesjonen best mulig

 • null

  MTB

  Visualiserer potensialet for utnyttelse av
  selskapets konsesjoner.

null
Ønsker du mer informasjon om AquaTools?
Send en forespørsel i skjemaet for å få mer informasjon, booke en presentasjon eller forespørsel om demo.
SEND FORESPØRSEL

Fordeler med AquaTools

Group 942

Vitenskapelig

AquaTools er basert på vitenskapelige modeller fra Arnfinn Aunsmos doktorgradsavhandling i epidemiologi.
Group 909

Brukervennlig verktøy for kost/nytte-vurderinger

AquaTools gjør at du lett kan se hvilke områder du virkelig får uttelling for å forbedre. Gjør du en liten justering av en variabel, får du umiddelbart se effekten på produksjonen, fiskevelferden og lønnsomheten.
Group 933

Andre praktiske egenskaper

• Lagre og del maler
• Ingen loading screen
• Simuler opptil fire scenarier
• Brukermanualer og videoguider
• Eksporter analyser som .pdf- eller .ppt-filer

AquaTools henter ferske data fra

fishpool
nasdaq
barentswatch
Sitat_ikon_hvit

Jeg har arbeidet med å tallfeste tap og dødelighet i norsk havbruk i 15-20 år. Jeg har utviklet verktøy hvor tap og uutnyttet potensiale i biologisk produksjon kan kvantifiseres – både i volum og økonomisk betydning. Videre har jeg arbeidet med effekt av tiltak, og har dermed modeller som kvantifiserer nytten av optimalisering. Dette er også videreutviklet til kost/nytte-modeller. Norsk havbruksnæring har vokst seg stor, men det er mye å hente når det gjelder optimalisering av biologisk produksjon. Effektiv utnytting av ressurser innebærer å styre dem dit en får mest igjen.

 

Arnfinn Aunsmo, grunnlegger av AquaTools
Arnfinn
Sitat_ikon_hvit

Jeg har arbeidet med å tallfeste tap og dødelighet i norsk havbruk i 15-20 år. Jeg har utviklet verktøy hvor tap og uutnyttet potensiale i biologisk produksjon kan kvantifiseres – både i volum og økonomisk betydning. Videre har jeg arbeidet med effekt av tiltak, og har dermed modeller som kvantifiserer nytten av optimalisering. Dette er også videreutviklet til kost/nytte-modeller. Norsk havbruksnæring har vokst seg stor, men det er mye å hente når det gjelder optimalisering av biologisk produksjon. Effektiv utnytting av ressurser innebærer å styre dem dit en får mest igjen.

Arnfinn Aunsmo, grunnlegger av AquaTools
Arnfinn

Kontakt oss for tilbud eller andre henvendelser

Vidar Myhre
Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

Paul Steinar Valle
Paul Steinar Valle

FoU-leder

+47 93 40 96 26
paul.s.valle@spillfree.no