Digitalt illustreringsverktøy

Drawtools 

Beskriver og illustrerer faktiske fôringsscenario ved hjelp av animasjoner og simuleringer.

Målet er å øke kunnskapen om fôring i næringen. Som en kunnskapsbedrift innen biologi og teknologi, ønsker vi å tilby Drawtools som et verktøy for internmøter, oppfølging og opplæring. 

Drawtools har et bredt bruksområde. Brukeren kan benytte verktøyet til å illustrere faktiske fôringsituasjoner for å øke bevissthet og kunnskap. Det er flere faktorer som er med på å avgjøre en god fôringsprestasjon, bl.a. tilgjengelighet på fôret og kamerakjøring- og posisjonering. Verktøyet kan også simulere spiseaktiviteten på fisken, og kontrollere antall utsett.

Nysgjerrig på å høre mer? Interessert i å bli pilotkunde? Ta kontakt for mer informasjon.

fokus på fôring – med fôreren i fokus

Drawtools er per nå et pilotprosjekt, men er allerede godt implementert i Learntools. Vi har flere pilotkunder på kursene, og ønsker flere kunder for å kunne videreutvikle tjenesten til å tilfredsstille behov i næringen.  

Som pilotkunde får du mulighet til å bli med på utviklingen av Learntools og Drawtools. Der vil du få tilgang til kurs og tjenester, samtidig som du får god oppfølging fra oss i Spillfree. Dette er en unik mulighet for kunnskapsbygging internt i din bedrift. 

Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss for mer info.  

Vidar Myhre

Vidar Myhre

Daglig leder

+47 93 01 29 23
vidar.myhre@spillfree.no

 

Sigrid Venås

Sigrid Venås

Analytiker/Prosjektleder

+47 92 40 07 78
sigrid.venas@spillfree.no

 

Thomas A. Hansen

Thomas A. Hansen

Markedssjef

+47 90 26 82 11
thomas.hansen@spillfree.no