Om DrawTools

Illustrasjonsverktøy

Gjennom interaktive animasjoner av fôrtilgjengelighet, fiskeatferd, kameraposisjon og andre forhold kan man illustrere både muligheter og utfordringer man støter på gjennom en fôringshverdag.

DrawTools er ikke bare et attraktivt verktøy for oppdrettere, men også velegnet for undervisningssektoren.

Bredt bruksområde

Man kan illustrere realistiske fôringsscenarier for å øke bevissthet og kunnskap. Med DrawTools kan man enkelt vise komplekse situasjoner og utfordringer man kan støte på gjennom en fôringsdag, som forhold i sjø, fiskens posisjon, mengde fôr, spredning osv.

Illustrasjonsverktøy

Gjennom interaktive animasjoner av fôrtilgjengelighet, fiskeatferd, kameraposisjon og andre forhold kan man illustrere både muligheter og utfordringer man støter på gjennom en fôringshverdag.

DrawTools er ikke bare et attraktivt verktøy for oppdrettere, men også velegnet for undervisningssektoren.

Bredt bruksområde

Man kan illustrere realistiske fôringsscenarier for å øke bevissthet og kunnskap. Med DrawTools kan man enkelt vise komplekse situasjoner og utfordringer man kan støte på gjennom en fôringsdag, som forhold i sjø, fiskens posisjon, mengde fôr, spredning osv.

Fordeler med DrawTools

Group 949

Forenkling av virkeligheten gjennom simulering

Lag egne interaktive merdmodeller for å øke forståelsen av god fôring.
Group 950

Enkelt og bredt bruksområde

Lag illustrasjoner til internmøter, undervisning, oppfølging og opplæring
Group 951

Flere nyttige funksjoner

Illustrer og animer utfordringer og muligheter gjennom en fôringshverdag
Riktig kameraposisjon gir bedre forutsetninger til optimal fôring
Riktig kameraposisjon gir bedre forutsetninger til optimal fôring
God kamerakontroll vil si å kjøre kamera med hensikt, og målet er å holde seg i avklaringssonen gjennom hele måltidet. Kamerakontroll gir den informasjonen man trenger for videre beslutninger om involveringer av fôrdosen gjennom måltidet.
Sitat_ikon

Vi har utviklet DrawTools for å animere, illustrere og visualisere fôringsscenarioer fra merden. DrawTools har et fleksibelt oppsett hvor brukeren selv tilpasser og styrer scenarioet i merdmodellen. Fisk med ulike aktivitetsnivå plasseres som ønskelig i merden og brukeren styrer fôringen og kamera for å gjenskape en unik situasjon. DrawTools bidrar til å synliggjøre utfordringer, og skaper gode debatter til forbedring.

 

Victoria Moe, analytiker i Spillfree

 

spillfree24122_HQ

Kontakt oss for tilbud eller andre henvendelser

Thomas Hansen
Thomas A. Hansen

Markedssjef

+47 90 26 82 11
thomas.hansen@spillfree.no

Sigrid Venås
Sigrid Venås

Analytiker/prosjektleder

+47 92 40 07 78
sigrid.venas@spillfree.no