Intervju med LearnTools-teamet

Denne uken tok vi en prat med LearnTools-teamet for et dypdykk inn i hvem de er, deres arbeidshverdag og favorittrett på tallerken.

Hva er LearnTools? 

– LearnTools er Spillfree sin digitale kursplattform for opplæring på fôring i lakseoppdrett. Ved hjelp av Spillfrees tverrfaglige kompetanse har teamet i LearnTools utviklet en interaktiv kursplattform for opplæring på fôring i lakseoppdrett. Kursplattformen inneholder kurs som brukes hyppig av aktører i oppdrettsnæringen, spesielt blant fôringsoperatører. Spillfree har samlet inn over 350.000 fôringsvideoer, som sammen med teamets erfaring fra analyse av fôringsprestasjoner har skapt et godt fundament til å bygge opp kurs og følge opp kursdeltakere. I dag brukes LearnTools til opplæring, kompetanseheving, kartlegging av kompetanse og oppfølging for oppdrettsselskap, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvorfor er det så viktig med videoanalyse og evaluering av fôringsprestasjoner til oppdrettere?

– Dokumentasjon av fôringsprestasjoner er viktig for å ha kontroll på de biologiske prestasjonene til en oppdretter. Ved analyse av videoer fra fôringer får man mulighet til å forbedre prestasjoner og kartlegge produksjonen før endt produksjon. Man får også dokumentert prestasjoner gjennom produksjonen. Det er også veldig viktig å gi fôringsoperatørene verktøy for å prestere best mulig.

Hvordan jobbes det med utvikling av kurs?

– Vi jobber strategisk etter scrum-metoden. Scrum er en spesifikk agile-metodikk for produktutvikling. Vi jobber i korte og hyppige sprinter med daglige stand-up møter. Etter at oppgaven er fullført, går den videre til testing for å kvalitetssikre produktet underveis. Vi har erfart god fremdrift ved bruk av metoden, og vi har mulighet til å forbedre produktet kontinuerlig. Kurs utvikles også på behov fra kunder.

Hvem er teamet bak LearnTools?

– LearnTools består av et kompetent og engasjert team på fem personer, som til daglig jobber med leveranse, analyse og IT. De fleste jobber i all hovedsak med oppfølging og analyse av fôringsprestasjoner gjennom Spillfrees fôringsanalyseverktøy VideoTools. Ved hjelp av dataene som blir hentet inn i programvaren og i kombinasjon med kompetansen på fôring, er det blitt bygget opp en solid kursplattform.

Spillfree_DSC0392

Prosjektleder LearnTools og analytiker

Utdannet biolog med Master i akvakultur. Skrev sin oppgave om atferd hos laks.

Hva er din favorittrett?
Rype

Eirik Hauge

Analytiker

Bachelor i fiskeri og akvakultur, i tillegg til fagbrev i akvakultur. Lang fartstid fra næringen som driftsleder for matfisk, i tillegg til erfaring innen rekruttering og opplæring.

Hva er din favorittrett?
Kokt skrei med poteter og grønnsaker

Magnar Olsen

IT drift

Master i Marin teknikk fra NTNU og lang erfaring med IT.

Hva er din favorittrett?
Rakfisk

spillfree24122_HQ

Analytiker

Fagbrev i akvakultur og tidligere jobbet som fôringsoperatør.

Hva er din favorittrett?
Nyfisket ørret på bål

Oda

Analytiker

Bachelor i akvakultur og ledelse. Tidligere jobbet med salg og distribusjon av laks.

Hva er din favorittrett?
Sushi