Picture shows the customer in a workplace situation

Intervju med Amalie Båtvik, Måsøval

Spillfree har vært så heldige å få et intervju med Amalie Båtvik i Måsøval AS. Måsøval har vært en kunde av Spillfree i en årrekke. Måsøval AS er pionerer innen norsk havbruket og har ambisjoner om å skape verdier langt utover selskapets egne økonomiske resultater. Siden 1992 har Måsøval driftet og utviklet en lang rekke selskaper innen havbruksnæringen.