Oppdrettsmerd med høye fjell i bakgrunn. Foto.

Spillfreeåret 2023 – vekst og satsing på AI

Vi har hatt en samtale med Spillfrees daglige leder, Vidar Myhre., hvor han oppsummerer året i Spillfree, samt gir sine betraktninger over det kommende året. God lesning!

Hvordan har Spillfree-året vært?

Jeg vil trekke fram at vi har forsterket organisasjonen med økt faglig kompetanse på salg, markedsføring, rådgivning, utvikling og administrasjon – nær sagt alle viktige funksjoner er forsterket med dyktige medarbeidere. Vi har fått et godt team som kommer til å prestere enda bedre neste år.

Jeg må også nevne at vi har fått nye eiere. Bluefront Equity har gått inn med ca 60% eierandel og vi har fått forsterket styret med viktig kompetanse.

I 2023 har vi investert tungt i utviklingen av programvaren FeedHub. Her er det spesielt AI som er i søkelyset. Denne satsingen vil kundene merke utover i 2024. Vi har også lansert Academy – en ny og brukervennlig kursplattform. Vi ønsker å tilby bransjens beste opplæringstilbud innen fôring gjennom vår moderne plattform. Her kan vi også nevne at Scottish Sea Farm har inngått avtale om å kurse 200 av sine medarbeidere de neste to årene.

Når det gjelder salg, har vi både fornyet avtaler med eksisterende kunder og vunnet kontrakter med helt nye kunder. Det er en tillitserklæring til oss som selskap og vi er meget motiverte for å bidra til at våre kunder når sine mål om optimalisering av fôring.

 

Hvordan er utsiktene for Spillfree i 2024?

Det blir et spennende år. Vi har fokus på riktig fôring. Det er viktig for fiskehelse, miljø og lønnsomhet. Optimaliseringsarbeidet vårt også et viktig forebyggende tiltak. Vi kommer til å fortsette vårt arbeid med å overbevise oppdrettsbransjen om betydningen av fôringsoptimalisering gjennom videodokumentasjon og -analyse.

Vi har stor tro på vår AI-satsing. Moderne teknologi som AI kan bidra til å analysere langt flere operasjoner enn manuell arbeidskraft kan gjøre. I tillegg kan AI bidra til å støtte operasjoner i sanntid og predikere hvordan resultatet av dagens fôringspraksis vil bli for selskapet.

Vi kommer til å få flere kursdeltakere neste år, og vi gleder oss til å få tilbakemeldinger på vår nye kursplattform Academy. Kurstilbudet er en viktig del av vår tjenestepakke til oppdrettsbransjen, og bidrar til at kundene får bedre effekt av programvaren vår.

I år har vi ansatt mange nye dyktige medarbeidere.  Dyktige mennesker skal spille sammen, og det jobber vi mye med. Vi forsterker våre administrative prosesser og jobber med å sikre at alle spesialistfunksjoner jobber sømløst sammen.

Det skjer mye på forskningsfronten også. Spillfree er prosjektleder og –eier for Optivekstprosjektet, Målet med prosjektet er å utvikle bedre beslutningsstøtte for utfôring, som minimerer fôrspill og maksimerer tilvekst. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Salmar Farmar AS, Piscada AS, SINTEF Ocean og Createview AS. Prosjektet er delfinansiert av FHF.

Avslutningsvis vil jeg også nevne sekunderingsinitiativet vi jobber med. Vår leveransemodell består av programvare og rådgivning i samspill. Vårt sekunderingsinitiativ består av å sette opp et forbedringsprogram hvor vi ut fra måling av dagens nøkkeltall og KPIer knyttet til fôring setter opp kort- og langsiktige forbedringsmål. Forbedringsmålene kategoriseres og tiltakene analyseres i vår datamodell for å simulere grad av korrelasjon mellom ulike tiltak. Sekunderingen mot målene er da den løpende oppfølgingen kunden og vi i fellesskap jobber med på daglig, ukentlig og månedlig basis. Vi tror dette vil bidra til at kundene får enda bedre effekt av investeringen i vår programvare FeedHub og samarbeidet med oss som kompetansemiljø på föring.