Dronebilde av oppdrettsanlegg.

Ikke utsett investeringene i ny teknologi!

Moderne skybasert teknologi kan benyttes i mange virksomhetskritiske oppdrettsprosesser. Et eksempel: I Spillfree har vi spesialisert oss på utvikling av AI-basert programvare for optimalisering av fôringsprosessen. Effektene investering i denne type teknologi er mange; bedre utnyttelse av fôret, økt tilvekst, forbedret fiskehelse, og minimert miljøavtrykk. Selv om fordelene er mange, så erfarer vi likevel at mange utsetter investeringene i ny teknologi. I denne artikkelen skal vi derfor se nærmere på fordelene ved å være en «early mover». 

Videodokumentasjon og AI setter ny standard for fôring av laks

Nå står en innovasjon klar til å skrive neste kapittel i oppdrettsnæringens historie. Med introduksjonen av AI-drevet videoanalyse i fôringsprosessen av laks og ørret, står vi på terskelen til en ny æra preget av presisjon, bærekraft og økonomisk effektivitet. Denne teknologien er ikke bare en forbedring av eksisterende praksiser; den representerer en fundamental endring i hvordan vi på daglig basis jobber med fôring av fisk.